Održana premijera predstave “Oslobodi smijeh”

Održana premijera predstave “Oslobodi smijeh”

U četvrtak 16.09., u Narodnom pozorištu Tuzla održana je premijera predstave “Oslobodi smijeh”. Premijeri predstave prisustvovalo je oko 70 učenika i nastavnika srednjih i osnovnih škola iz Tuzlanskog kantona, Predstava dio je projekta „Inovativnim umom do ICT pametnih škola“ ili skraćeno „Pametne škole 2“.

U okviru projekta 18 škola na području Tuzlanskog kantona će biti energetski obnovljeno. Njihove peći na fosilna goriva će biti zamijenjena pećima na biosmasu/pelet. Međutim potrebno je naglasiti da projekat pored infrastrukturnh radova ima i druge ciljeve i rezultate. 

Jedan od ciljeva projekata jeste i edukacija učenika osnovnih i srednjih škola o temema na koje se projekat fokusira, a to su naravno energetska efikasnost, upotreba obnovljvih izvora energije i racionalna potrošnja energije. Današnja predstava je upravo jedna od aktivnosti kojom ćemo približiti pomenute teme našim učenicima. Cilj predstave je da na kreativan i zabavan način potaknemo učenike da promjene svoje ponašanje  i više razmišljaju o potrošnji energije, obnovljivim izvorima energije i drugim temama povezanim sa energijom.  Iako je predstava prvenstveno namijenjena učenicima osnovnih škola, ona će svakako biti zanimljiva i srednjoškolcima pa čak i odraslim osobama.

Predstava „Oslobodi smijeh“ dio je projekta „Inovativnim umom do ICT pametnih škola“ ili skraćeno „Pametne škole 2“. Radi se o projektu prekogranične saradnje vrijednom 3,6 miliona KM. Veći dio projekta sufinansiran je sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije (85%),  u okviru INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska –Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. Projekat implementiraju: Centar za razvoj i podršku CRP Tuzla kao vodeći partner sa partnerima Tuzlanski kanton i Brodsko –posavska županija iz Hrvatske.

Na narednom video linku možete pogledati i prilog RTVTK o predstavi

Leave a Reply

Your email address will not be published.