OCD jačaju svoje kapacitete u okviru projekta Greenworks

OCD jačaju svoje kapacitete u okviru projekta Greenworks

Domaći zakonski okvir, međunarodne (EU) direktive i obaveze BiH po pitanju okoliša sa naglaskom na zaštitu zraka i zemljišta

U hotelu Managment , toku je trening “Domaći zakonski okvir, međunarodne (EU) direktive i obaveze BiH po pitanju okoliša sa naglaskom na zaštitu zraka i zemljišta”. Radi se o dvodnevnom treningu o okviru projekta GreenWorks/ Zeleni radovi – uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta.

Oko 30 polaznika će imati priliku da, u toku naredna 2 dana, usvoji nova i korisna znanja o pravnom okviru, načinu funcionisanja institucija koje se bave zaštitom zraka i zla, pravci razvoja BiH u ovoj oblasti i mnogim drugim zanimljivim temama. Predavači na treningu su Đorđe Stefanović i Đorđe Vojinović, renomirani sutručnjaci iz pomenutih oblasti.

Jačanje kapciteta OCD-a u okviru projekta GreenWorks

Projekat „GreenWorks/ Zeleni radovi – uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta“ ima za cilj pojačati uticaj civilnog društva u području zaštite okoliša i klimatskih promjena, izgradnjom kapaciteta OCD u ovim oblastima, njihovim umrežavanjem i javnom kampanjom. Fokus projekta je na uspostavi i jačanju mreže OCD-a „GreenWorks“ i sticanju znanja i vještina OCD-a u mrežavanju, zagovaranju, sudjelovanju u donošenju odluka, praćenju javnih politika, zastupanju prava i interesa građana u zaštiti okoliša te zagovaranju i promicanju važnosti zaštite zraka i zemljišta. Važan segment projekta jeste i promocija važnosti zaštite zraka i zemljišta i koncepata rješenja za smanjenje zagađenja te njihovog značaja za održivi razvoj. Projekat realizuje Centar za razvoj i podršku CRP iz Tuzle u partnerstvu sa Centrom za ekonomski i ruralni razvoj – CERD iz Laktaša i Mrežom za ruralni razvoj u BiH – MRRBiH iz Istočnog Sarajeva. Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u Bosni i Hercegovini 2019 – Podrška postojećim i novo-osnovanim mrežama organizacija civilnog društva u raznim oblastima. 

U okviru sprovođenja projekta koji traje u periodu 2021 – 2023., će za organizacije civilnog društva iz BiH, prvenstveno članice GreenWorks mreže, koje se bave zaštitom životne sredine i održivim razvojem, društveno-ekonomskim razvojem, socijalnom problematikom i sličnim temama, u saradnji sa partnerskim organizacijama, biti organizovane obuke na sljedeće teme:

 • Zelene koalicije i umrežavanje;
 • Održivi razvoj, namicanje sredstava i zeleno strateško planiranje;
 • Javno zagovaranje i lobiranje za okoliš Upravljanje projektnim ciklusom
 • Učešće u donošenju odluka za zeleniju budućnost;
 • Praćenje javnih okolišnih politika;
 • Upravljanje ciklusom zelenih projekata;
 • Negativan uticaj klimatskih promjena na zagađenje tla i zraka;
 • Domaći zakonski okvir, međunarodne (EU) direktive i obaveze BiH po pitanju okoliša sa naglaskom na zaštitu zraka i zemljišta;
 • Zagađenje zraka i tla sa fokusom na poljoprivrednu proizvodnju i korištenje fosilnih goriva i osnovnu zaštitu zraka i tla
 • Mjerenje i monitoring zagađenja zraka i tla, uz uvođenje jednostavnih pouzdanih alata za akvitnosti građana u praćenju okoliša i metodologija za angažman lokalne zajednice;
 • Studije i istraživanje, sa naglaskom na praktične alate kao što su ankete, upitnici, intervjui.

Leave a Reply

Your email address will not be published.