Obuka za Energetske menadžere

Obuka za Energetske menadžere

Svjedoci smo da posebno tokom sezone grijanja, školski objekti su izloženi velikim gubicima energije i visokim finansijskim izdacima za zagrijavanje.
Jedini način da se u javnim objektima prati i planira potrošnja energije jeste da se edukuju osobe koje će dobiti zvanje “energetski menadžer“. Energetski menadžer je lice koje prikuplja i analizira podatke o načinu korištenja energije, predlaže mjere koje doprinose racionalnoj upotrebi energije i prati sprovođenje mjera energijske efikasnosti.
U narednom periodu u okviru projekta PAMETNE ŠKOLE, organizuje se obuka za dvije grupe energetskih menadžera iz Tuzlanskog kantona i Brodsko-posavske županije. Kroz obuku će proći više od 40 učesnika, većinom zaposlenika u obrazovnim institucijama.
Prema Zakonu o energijskoj efikasnosti FBiH svi organi javne uprave, organizacije, regulatorna tijela, javne ustanove, agencije, jedinice lokalne samouprave i javna preduzeća dužni su:
–           upravljati energijom u zgradama;
–           uspostaviti i voditi informacioni sistem potrošnje energije u objektima;
–           periodično a najmanje jednom godišnje analizirati potrošnju energije;
–           usvojiti program efikasnosti krajnjeg korištenja energije;
–           implementirati mjere programa energijske efikasnosti;
–           provoditi, održavati i razvijati sistem informacija o energijskoj efikasnosti, a posebno sistem kontrole nad potrošnjom energije;
–           dostavljati najmanje jednom godišnje podatke o ukupno utrošenoj energiji u skladu sa pravilima koja se tiču informacionog sistema energijske efikasnosti.
Cilj obuke je da osposobi energetske  menadžere koji će moći kvalitetno odgovoriti zahtjevima zakonske regulative (javna preduzeća i ustanove) ali i zahtjevima savremene tržišne ekonomije (privreda) za efikasnijim korištenjem energije.
Projekat PAMETNE ŠKOLE realizuju Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle, Vlada Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavska županija, udruženje Zelena akcija iz Zagreba, i Brodsko ekološko društva (BED) iz Slavonskog Broda.
Vrijednost projekta je 1,6 miliona eura a finansira se iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published.