web analytics

Obnovljivi izvori energije

 • OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

  Edukacije i praktične obuke
  • Preprema i održavanje treninga o obnovljivim izvorima energije za studente Burch Univerziteta u Sarajevu;
  • Priprema i održavanje treninga o obnovljivim izvorima energije u ruralnim područjima BiH (Općine  Gračanica i Kalesija) i Hrvatskoj (Općina: Nijemci);
  • Tehnička edukacija poduzetnika za proizvodnju i montažu pločastih I vakumskih solarnih kolektora /sistema;
  • Priprema i održavanje praktične obuke za nezaposlena mlada lica o proizvodnji solarnih termalnih panela i ugradnji solarnih sistema za zagrijavanje vode na razne javne objekte;
  • Tehnička edukacija poduzetnika za proizvodnju I solarnih kolektora;
  • Trening za menadžment i uposlenike malih i srednjih preduzeća (MSP) u općini Gračanica o proizvodnji solarnih sistema;
  • Kreiranje i implementacija treninga za energetske menadžere: Tuzla 25 polaznika; Bihać 20 polaznika;
  • Razvijanje i vođenje programa profesionalnog osposobljavanja i usavršavanja tehničkih lica zainteresovanih za racionalno korištenje energije i „zelene investicije“ u Bihaću, Tuzli i Trebinju;
  • Jačanje kapaciteta malih, srednjih i javnih poduzeća u održivom upravljanju energijom;
  • Održavanje detaljnog treninga o energetskoj efikasnosti za lokalne vlasti (regije Bihać, Mostar i Doboj).
   Proizvodnja i instaliranje solarnih sistema
  • Proizvodnja i instaliranje solarnog sistema na Međunarodnom Univerzitetu BURCH u Sarajevu;
  • Proizvodnja isplativih solarnih sistema za zagrijavanje vode kao sredstva za razvoj I diversifikaciju malih biznisa u Bosni I Hercegovini;
  • Instaliranje Sistema za zagrijavanje vode na Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli.
   Projekti i kampanje
  • Kampanje javnog zagovaranja za rješavanje prioritetnih problema u sektoru okoliša sa akcentom na obnovljive izvore energije;
  • Izgradnja međusektorske EFEKT mreže za okolišno prihvatljivu energiju;
  • CRP Omladinska akademija;
  • Koalicija akcionog tima za okolišno prihvatljivu energiju (EFEKTivna akcija);
  • Štedi energiju, štedi novac, sačuvaj klimu – Energetska efikasnost i obnovljive energije kao efektivan način smanjivanja javnih troškova i borbu protiv siromaštva.
   Aktivnost u cilju poboljšanja održivog energetskog ponašanja lokalnih vlasti kroz korištenje solarne energije
  Vozilo za promjene – proizvodnja biodizela iz korištenog jestivog ulja
  Organizacija i održavanje festivala “Sunce na dlanu” u Tuzli