This post is also available in: enEnglish

KRATAK PROFIL CENTRA ZA RAZVOJ I PODRŠKU

Nevladina organizacija Centar za razvoj i podršku (CRP) je zvanično registrovana 10. oktobra 2005 u Ministarstvu pravde Bosne I Hercegovine (BiH), u skladu sa zakonom o udruženjima i fondacijama u BiH. CRP su osnovali uposlenici međunarodne organizacije Mercy Corps, ured u BiH koji se od 2002.godine sastojao isključivo od lokalnog osoblja uključujući i direktora za BiH ured. Glavna motivacija za osnivanje CRP-a je bila namjera osnivača, posvećenih profesionalaca koji su dugogodišnjim radom u Mercy Corps-u stekli bogato iskustvo i vještine u namicanju sredstava I realizaciji kompleksnih programa podrške procesu povratka, razvoja civilnog društva i ekonomskog razvoja, da nakon odlaska Mercy Corps-a s ovih prostora nastave doprinositi razvoju naše zemlje i njenoj integraciji u strukture Evropske unije.

Vizija CRPa: Razvijena Bosna i Hercegovina integrisana u strukture Evropske Unije prevashodno u domenu zaštite okoliša i energetske efikasnosti, održivog razvoja, smanjenja siromaštva i promocije ljudskih prava.

Misija: Mi znamo da su energetska efikasnost i primjena obnovljivih izvora energije najbolji odgovori na pitanja zaštite okoliša, održivog razvoja i postizanja boljeg kvaliteta života.

Mi smo grupa posvećenih profesionalaca i entuzijasta koja u području energetske efikasnosti, primjene obnovljivih izvora energije, zaštite okoliša, klimatskih promjena i održivog razvoja  posjeduje respektabilna znanja i vještine u :  

 • Izradi stručnih i razvojnih planskih dokumenata;
 • Izradi i realizaciji lokalnih, regionalnih i međunarodnih projekata;
 • Edukaciji i savjetovanju pojedinaca, institucija i firmi;
 • Provođenju i izradi energetskih pregleda i certificiranju objekata;
 • Izradi cost-benefit i drugih ekonomskih-finansijskih analiza;
 • Analizi stanja okoliša, izradi prijedloga mjera za poboljšanje te njihovoj komparativnoj analizi,
 • Animiranju, konsultovanju i poticanju učešća građana u okolišnom odlučivanju;
 • Mjerenju i izradi izvještaja o energetskom stanju elemenata zgrada, postrojenja i sistema te njihovim emisijama u okoliš;
 • Pripremi za uvođenje i monitoringu realizacije standarda energetske efikasnosti (ISO-50001);
 • Izradi analiza u oblasti društvenog razvoja,
 • Primjeni evropskih znanja, politika, i praksi u navedenim oblastima.

Okupljamo i širimo mrežu eksperata, saradnika i istomišljenika kako bi zajedno povećali efekat našeg rada i kvalitetno odgovorili na rastuće potrebe očuvanja okoliša. Sposobni smo brzo i kvalitetno odgovoriti na zahtjeve građana, svih struktura vlasti, komercijalnih kompanija, finansijskih institucija i drugih međunarodnih i domaćih organizacija koji imaju potrebu da primjenom navedenih znanja i vještina poboljšaju kvalitet života, ostvare svoje energetske, ekonomske i razvojne ciljeve te doprinesu očuvanju okoliša. Organizacija se vodi principima timskog rada, partnerstva i kontinuirane izgradnje kapaciteta svojih uposlenika. Visoko cijeni kreativnost, fleksibilnost, transparentnost, odgovornost, prenos znanja, te prinicipe humanosti i poštivanja ljudskog dostojanstva.

Geografsko područje CRP djelovanja je cijela BiH.  

CRP trenutno zapošljava 15 visoko obrazovanih i obučenih uposlenika.  Istovremeno, kroz međusektorsku EFEKT mrežu za okolišno prihvatljivu energiju CRP administrira I kontinuirano širi jaku mrežu eksternih stručnjaka i konsultanta u raznim oblastima relevantnih ekspertiza.  U svom radu, CRP slijedi principe timskog rada, partnerstva i kontinuirane izgradnje kapaciteta osoblja. CRP visoko cijeni kreativnost, fleksibilnost, transparentnost, odgovornost, transfer znanja, i principe humanosti i poštivanja ljudskog dostojanstva.

Ključne sposobnosti organizacije su:

 • Značajan broj CRP uposlenika su certifikovani stručnjaci iz oblasti energetske efikasnosti;
 • Ekspertiza uposlenika – eksperata u oblasti EE i zaštite okoliša;
 • Iskustvo u pružanju usluga edukacije za sve vrste ciljnih I korisničkih grupa (javne upravei institucija  svih nivoa vlasti, poslovnog sektora, predstavnika stručne javnosti, građana);
 • Znanja potrebna za izradu stručne dokumentacije iz oblasti zaštite okoliša, EE &OIE i strateškog planiranja;
 • Specijalizirana oprema potrebna za vršenje tehničkih usluga u oblasti EE;
 • Sposobnost brzog organiziranja za nove aktivnosti;
 • Mobilnost;
 • Sposobnost realizacije velikih i složenih projekata i Iskustvo u upravljanju projektnim ciklusom;
 • Projektovanje, realizacija i nadzor projekata u oblasti EE &OIE;
 • Prenosiva radionica za provođenje praktičnih edukacija u OIE /solarna energija;
 • Dobra softverska podrška za izradu stručnih publikacija;
 • Potvrđene reference organizacije i njenih uposlenika;
 • Timski rad;
 • Sposobnost umrežavanja raznih stručnjaka iz oblasti EE i OIE;
 • Razvijena baza znanja koja se može angažovati u javnim raspravama na relevantne teme;
 • Dobro razvijen finansijsko administrativni sistem;
 • Sposobnost pronalaženja izvora finansiranja za značajne projekte.