NOVA  „PAMETNA ŠKOLA“ U TUZLANSKOM KANTONU

NOVA „PAMETNA ŠKOLA“ U TUZLANSKOM KANTONU

Jučer je održana ceremonija svečanog otvaranja nove „Pametne škole“ u Tuzlanskom kantonu, obnovljene, energetski efikasne JU Osnovne škole „Džakule“ u Gračanici.

U proteklom periodu na objektu škole su izvođeni građevinsko-zanatski i mašinsko instalaterski radovi na realizaciji mjera energetske efikasnosti:

  1. Postavljena je termoizolacija na vanjske zidove objekta;
  2. Postavljen je novi toplovodni kotao na pelet.

Obnovljenu školu svečano otvorili su  Edin Duraković – Ministar privrede Tuzlanskog kantona, Nusret Helić – Gradonačelnik Gračanice, Edin Zahirović- direktor Centra za razvoj i podršku i Huso Kulović- direktor škole. U obnovu škole investirano je oko 135.000 KM, dok će implementirane mjere energetske efikasnosti rezultirati finansijskim, energetskim i ekološkim uštedama, kao i povećanjem osjećaja ugode za učenike i uposlenike škole.

Energetska obnova škole realizovana je u okviru implementacije 3,6 miliona KM vrijednog prekograničnog projekta „Inovativnim umom do pametnih ICT škola“ ili skraćeno PAMETNE ŠKOLE 2. Projekat se finansira iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Projekat sufinansira Vlada Tuzlanskog kantona a implementiraju: Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle, Vlada Tuzlanskog kantona i Brodsko-posavska županija (Republika Hrvatska).

Leave a Reply

Your email address will not be published.