“Navike promijeni – školu opremi” – poziv na učešće u takmičenju!

“Navike promijeni – školu opremi” – poziv na učešće u takmičenju!

Vlada Tuzlanskog kantona, Minstarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla, vas pozivaju da se prijavite na regionalno takmičenje osnovnih i srednjih škola “Navike promjeni, školu opremi”.

Rezultati koje u ovom takmičenju postignu škole sa područja Tuzlanskog kantona, biće vrednovani od strane Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, kroz Instrumentarij za vrednovanje škola. Sve škole učesnice će od organizatora dobiti odgovarajuće certifikate o učešću u takmičenju.

Prije vašeg prijavljivanja pažljivo pročitajte detaljno uputstvo o učešću na takmičenju, koje možete preuzeti zajedno sa obrascem za prijavu na: www. crp.org.ba ili www.vladatk.kim.ba

Vaše prijave očekujemo do 1. novembra 2021. godine (ponedeljak) do 24:00 sati!

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili su vam tokom prijavljivanja na takmičenje potrebna dodatna pojašnjenja ili informacije, možete se obratiti na:

·         e-mail:  adi.t@crp.org.ba, Tel: (+387 35) 255-217 ili 248-340, Kontakt osoba: Adi Tanović, Centar za razvoj i podršku (CRP);

Dokumente za prijavu možete preuzeti OVDJE.

Takmičenje “Navike promjeni, školu opremi” dio je projekta „Inovativnim umom do ICT pametnih škola“ ili skraćeno „Pametne škole 2“. Radi se o 3,6 miliona KM vrijednom prekograničnom projektu. Projekt je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije. u okviru INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska –Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. Projekat implementiraju: Centar za razvoj i podršku CRP Tuzla kao vodeći partner sa partnerima: Tuzlanski kanton i Brodsko –posavska županija.

Leave a Reply

Your email address will not be published.