Najavljujemo sastanak članova EFEKT mreže i radionicu

Najavljujemo sastanak članova EFEKT mreže i radionicu

U srijedu 26.04.2017. godine u Mostaru, hotel Bristol, održat će se sastanak članova EFEKT mreže za regiju Mostar. Sa članovima mreže razgovarat ćemo o  dosadašnjim aktivnosti EFEKT mreže,  razmatrat ćemo modele daljnje saradnje i mogućnosti angažmana članova i članica mreže u realizaciji pojedinih aktivnosti. Poseban akcenat stavit ćemo na predstojeće radionice koje će se održati sa predstavnicima županijskih/kantonalnih resornih ministarstava

U četvrtak 27.04.2017. godine u hotelu Bristol u Mostaru EFEKT mreža za okolišno prihvatljivu energiju u BiH i Centar za razvoj i podršku organizuju radionicu “Implementacija Zakona o energijskoj efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine”. Na radionici će učestvovati relevantni predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ. Kroz tematske cjeline predstavit ćemo sljedeće tematske cjeline:

• Implementacij Zakona o energijskoj efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine
• Registar certifikata energetske efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine
• Informacioni sistem energetske efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine – EMIS i MVP

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.