Mirza Šehović, Magistar mašinstva

Projektni službenik za energetsku efikasnost u oblasti mašinstva

Mirza Šehović član je CRP tima od septembra 2017. godine, na poziciji projektnog službenika za energetsku efikasnost u oblasti mašinstva. Učestvuje u pripremi i realizaciji projekata u oblastima mašinstva, energetske efikasnosti i zaštite okoliša i izradi analiza, studija, elaborata, strateških i planskih dokumenata te drugih stručnih radova iz oblasti energetske efikasnosti. Završio je obuku za energetskog menadžera. Koristeći prethodna iskustva aktivno je uključen u program prekogranične saradnje te je fokusiran na rad sa učenicima, nastavnicima i mladim inovatorima. Član je istraživačkog tima koji radi analize efekata provođenja mjera EE i OIE te održivog upravljanja energijom. Završio je petodnevnu obuku za ITC Level 1 ovlaštenog termografistu.

CERTIFIKATI