Mehanizmi djelovanja Evropskog zelenog plana

Mehanizmi djelovanja Evropskog zelenog plana

Neki od osnovnih pravaca djelovanja Evropskog zelenog plana su sljedeći:

 • Detaljan akcioni plan za jačanje cirkularne ekonomije i ulaganje u ekološki prihvatljive tehnologije
 • Podsticanje industrije na inovacije sa ciljem razvoja ekološki prihvatljivog industrijskog sektora i kreiranja zelenih radnih mjesta
 • Pregled i ukoliko je potrebno revizija svih relevantnih instrumenata klimatske politike, uključujući Sistem za trgovanje emisijama (Emissions Trading System)
 • Strategija „od polja do stola” koja će se više fokusirati na način proizvodnje hrane i samim tim djelovati podsticajno na poljoprivrednike da koriste više ekološke sisteme proizvodnje sa što manjim zagađenjem okoline
 • Dekarbonizacija energetskog sektora kroz reviziju Direktive o oporezivanju energije (Energy Taxation Directive) koja podrazumijeva subvencije za fosilna goriva i oslobađanja od poreza, naročito u transportnom sektoru, kao i uvođenje čistijih, jeftinijih i zdravijih oblika privatnog i javnog prevoza
 • Održiva strategija u šumarskoj oblasti, očuvanje i obnova šuma u Evropi
 • Podsticanje građevinskog sektora na gradnju u skladu sa ekološkim standardima osiguravajući da zgrade budu energetski efikasnije
 • Rad sa međunarodnim partnerima na poboljšanju globalnih ekoloških standarda

Ovaj članak dio je projekta „GEAR – Green Economy for Advanced Region (Zelena ekonomija za razvoj regiona)“ koji ima za cilj povećanje aktivnosti i uticaja organizacija civilnog društva iz Crne Gore, Srbije, BiH, Sjeverne Makedonije i Albanije u zaštiti životne sredine kroz umrežavanje, jačanje kapaciteta i promovisanje zelene ekonomije. Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016-2017, a realizuje FORS Montenegro u partnerstvu sa organizacijama SMART Kolektiv iz Srbije, Centar za razvoj i podršku iz BiH, EKO Svest iz Sjeverne Makedonije, EDEN Centar iz Albanije i Udruženjem Slap iz Hrvatske.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published.