Javni nastupi u medijima i komunikacija sa ciljnim grupama

Javni nastupi u medijima i komunikacija sa ciljnim grupama

U prostorijama CRPa održan je dvodnevni trening “Javni nastupi u medijima i komunikacija sa ciljnim grupama” za CRP uposlenike. Edukaciju su vodile renomirane trenerice iz Fondacije Infohouse Dženana Alađuz i Emina Bečić. Uz praktične vježbe i rad u grupama, učesnici su savladali tehnike i alate u odnosima sa medijima te mapiranje medijskih partnera ali i neprijatelja. Kroz pisanje poziva i saopštenja za medije uvježbavali smo kako teme poput promocije i prezentacije projekata i aktivnosti zaštite okoliša, energetske efikasnosti i održivog razvoja, učiniti privlačnim medijima ali i široj javnosti.

Za uposlenike CRPa od posebnog značaja su bile i teme koje su obrađene tokom drugog dana treninga a odnosile su se na krizno komuniciranje tokom prezentacija ili medijskog nastupa: vrste, uzroci, stepeni krizne situacije i poruka koju treba poslati, kao i elementi strateškog komuniciranja CRP-a: zašto nam ono treba, šta je plan i koliko to košta?

CRP kontinuirano radi na edukaciji i osposobljavanju osoblja, na razne teme, koje su korisne i neophodne u našem svakodnevnom radu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.