Izrada opštinskih/općinskih planova poboljšanja energijske efikasnosti

Izrada opštinskih/općinskih planova poboljšanja energijske efikasnosti

U utorak 28.06.2017. CRP i EFEKT mreža organizovali su drugu radionicu „Izrada opštinskih/općinskih planova poboljšanja energijske efikasnosti (akcioni plan energijske efikasnosti)“. Cilj nam je da u skladu sa zakonima o energetskoj efikasnosti Federacije BiH i Republike Srpske, omogućimo da uz našu tehničku i logističku podršku općine/opštine samostalno kreiraju i usvoje Planove poboljšanja energijske efikasnosti (akcione planove EE). U proces je uključeno 15 općina/opština i to:  Kotor Varoš, Lukavac, Modriča, Brod, Prnjavor, Grude, Živinice, Srebrenik, Ljubuški, Orašje, Maglaj, Gornji Vakuf – Uskoplje, Tomislavgrad, Derventa  i Srebrenica. Radionice organizujemo u saradnji sa entitetskim Fondovima za zaštitu okoliša i resornim ministarstvima.

U prethodnom periodu općine/opštine su donijele odluke i imenovale timove za izradu plana a prva aktivnost je bila da svaka od općina/opština u procesu krene sa prikupljanjem podataka. Na radionici prisutni predstavnici dali su pregled stanja u odnosu na dogovorenu dinamiku prikupljanja podataka i   ukazali su na teškoće sa kojima se susreću timovi. Sa druge strane ekspertni tim CRPa kojeg čine inženjeri građevinske, elektrotehničke i mašinske struke kao i ekonomisti pomogli su općinama/opštinama, svojim primjerima sa terena i dosadašnjim iskustvima, kako da prevaziđu sve izazove sa kojima se susreću prilikom prikupljanja podataka.

Dogovoreni su sljedeći koraci, a generalni zaključak sa radionice je da će na kraju procesa, kada općine/opštine budu imale planove, mnogo lakše moći pristupiti sredstvima za investiranje u provođenje mjera energijske efikasnosti u svojim lokalnim zajednicama.

Leave a Reply

Your email address will not be published.