This post is also available in: enEnglish

SECAP-Akcioni plan energetski i klimatski održivog razvoja i KEAP Kantonalni Akcioni plan održivog upravljanja energijom
Akcioni plan održivog upravljanja energijom predstavlja ključni dokument koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju identifikuje te daje precizne i jasne smjernice za provođenje projekata i mjera energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije na nivou grada, općine/opštine ili kantona, a koji će rezultirati smanjenjem emisije CO2.
Glavni ciljevi izrade i provođenja Akcionog plana su:
• Smanjiti emisije CO2 iz svih sektora provođenjem mjera energetske efikasnosti, korištenjem obnovljivih izvora energije, upravljanjem potrošnjom, edukacijom i drugim mjerama;
• U što većoj mjeri doprinijeti sigurnosti i diversifikaciji energetske opskrbe lokalne zajednice;
• Smanjiti energetsku potrošnju u sektorima zgradarstva, transporta i javne rasvjete;
• Omogućiti transformaciju urbanog područja u ekološki održiva područja.
Akcioni plan se fokusira na postavljanje dugoročnih energetskih sistema unutar gradova ili kantona te daje mjerljive ciljeve i rezultate vezane uz smanjenje potrošnje energije i emisija CO2.
Obveze iz Akcionog plana odnose se na čitavo područje grada ili kantona, kako javnog tako i privatnog sektora. Plan definiše aktivnosti u sektoru zgradarstva, transporta i javne rasvjete. Akcioni plan u svim svojim segmentima treba biti usaglašen s institucionalnim i zakonskim okvirima na EU, nacionalnom, kantonalnom i lokalnom nivou te pokrivati period do 2020. godine.

Akcione planove održivog upravljanja energijom izrađujemo za kantone, gradove i općine/opštine, a proces izrade vode iskusni eksperti, zaposlenici CRPa iz građevinske, mašinske, elektro i ekonomske struke.

Ukoliko i vaša lokalna zajednica želi da izradi jedan od navedenih strateških dokumenata, javite nam se da zajedno planiramo budućnost.
Kontakt osoba je ERVIN ĐEMBER
e-mail. ervin@crp.org.ba