Ovaj projektni ugao je proizveden uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ovog projektnog ugla isključiva je odgovornost Centra za razvoj i podršku Tuzla i ni na koji način se ne može uzeti da odražava stavove Evropske unije.

Projekt je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

Pametne škole 2

„Inovativnim umom do ICT pametnih škola“ ili skraćeno „Pametne škole 2“ naziv je 3,6 miliona KM vrijednog prekograničnog projekta. Projekt je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije. u okviru INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska –Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. Projekat implementiraju: Centar za razvoj i podršku CRP Tuzla kao vodeći partner sa partnerima: Tuzlanski kanton i Brodsko –posavska županija.

E PLATFORMA

TAKMIČENJE ŠKOLA

PUBLIKACIJE

AKTUELNOSTI

Održana premijera predstave “Oslobodi smijeh”

U četvrtak 16.09., u Narodnom pozorištu Tuzla održana je premijera predstave “Oslobodi smijeh”. Premijeri predstave prisustvovalo je oko 70 učenika i nastavnika srednjih i osnovnih škola iz Tuzlanskog kantona, Predstava dio je projekta „Inovativnim umom do ICT pametnih škola“ ili skraćeno „Pametne škole 2“. U okviru projekta 18 škola na području Tuzlanskog kantona će biti…

Ministar privrede TK u posjeti CRP-u

Ministar privrede Tuzlanskog Kantona Mevludin Hodžić i pomoćnica ministra za razvoj Erna Kusturica bili su 19.5. 2021. u službenoj posjeti Centru za razvoj i podršku(CRP), te održali sastanak sa predstavnicima CRP-a predvođenim direktorom Edinom Zahirovićem. Tema sastanka bila je realizacija prekograničnog projekta „Pametne škole 2″, kojeg zajedno sa CRP-om i Vladom Tuzlanskog kantona (Ministarstvo privrede…

U Slavonskom Brodu (HR) održan sastanak partnera u okviru projekta „Pametne škole 2“

„Inovativnim umom do ICT pametnih škola” ili skraćeno „Pametne škole 2″ naziv je 3,6 miliona KM vrijednog prekograničnog projekta, koji Centar za razvoj i podršku Tuzla, Brodsko-posavska županija iz Hrvatske i Vlada Tuzlanskog kantona implementiraju u okviru INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska –Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. U pitanju je nastavak…

Osnovni podaci o projektu

Naziv projekta Inovativnim umom do pametnih ICT škola
Akronim projekta Pametne škole 2
Vodeći partner Centar za razvoj i podršku Tuzla
Projektni partneri Tuzlanski kanton, Brodsko-posavska županija
Početak implementacije projekta 15.10.2020.
Završetak implementacije projekta 14.01.2023.
Ukupni budžet projekta 1.885.805,07 €
Ukupan iznos sufinansiranja 1.577.434,30 € (85% iznos iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične suradnje Hrvatska –Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.)

„Inovativnim umom do ICT pametnih škola“ ili skraćeno „Pametne škole 2“ naziv je 3,6 miliona KM vrijednog prekograničnog projekta. Projekat se finansira iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska –Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. i pripada projektima prioritetne ose “Zaštita okoliša i prirode, poboljšanje prevencije rizika i promocija održive energije i energetske efikasnosti.”

Projekat će doprinijeti ostvarivanju održivog i ugljen-neutralnog energetskog sistema u projektnoj regiji. Projekat implementiraju: Centar za razvoj i podršku CRP Tuzla sa partnerima: Tuzlanski kanton i Brodsko –posavska županija. Glavne aktivnosti kojim će se projekat baviti u periodu od 27 mjeseci su:

 1. Energetska obnova 33 školska objekta u projektnom području – Ova aktivnost podrazumijeva ugradnja novih postrojenja za proizvodnju obnovljive energije, ukupne snage 4,5 MW, u 33 osnovne i srednje škole u projektnom području i njihovu energetsku rekonstrukciju. U 18 škola u Tuzlanskom kantonu, peći na fosilna goriva biće zamijenjena pećima na drvnu biomasu/pelet, dok će na 15 školskih objekata u Brodsko posavskoj županiji biti instalirani solarni fotonaponski sistemi za proizvodnju električne energije.
 2. Učenje o energetskoj efikasnosti u školama – Zabavna prekogranična edukacija za učenike TK i BPŽ škola u identificiranju i borbi protiv “Energetskih vampira” –  u okviru projekta učenici srednjih i osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu i Brodsko posavskoj županiji imat će priliku da, putem inovativnih edukativnih metoda, prošire svoje znanje o potrošnji energije, energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Učenici osnovnih škola će putem interaktivne pozorišne predstave o energetskim vampirima, koju izvode profesionalni glumci, usvojiti nova znanja iz pomenutih oblasti, dok će učenici srednjih škola učestvovati na takmičenju iz oblasti energetske efikasnosti  na interaktivnoj e-platformi, igrajući različite kvizove, video igrice i slično.
 3. Prekogranično 4-mjesečno takmičenje osnovnih i srednjih škola u projektnom području u uštedi energije (primjenom ne-investicijskih metoda, tj. promjenom ponašanja), pri čemu će svaka od dvije škole pobjednice (jedna u BPŽ i jedna u TK) kao nagradu dobiti instaliranje centraliziranog sistema upravljanja energijom (CEMS). Predviđeno je da u takmičenju učestvuje oko 100 osnovnih i srednjih škola, odnosno više od 40.000 učenika.
 4. Dva 4-dnevna seminara za obuku energetskih menadžera za ključne uposlenike 33 škola koje će biti energetski obnovljene, oba sa prekograničnim učešćem (jedan u Tuzli, jedan u Slavonskom Brodu).

Pored CRP-a kao vodećeg partnera, projekat implementiraju:

VIŠE INFOMACIJA O INTERREG HR-BA-ME PROGRAMU MOŽETE POGLEDATI NA SLJEDEĆEM LINKU:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •