Evropski investicioni plan i Mehanizam pravedne tranzicije

Evropski investicioni plan i Mehanizam pravedne tranzicije

Evropski investicioni plan (EGDIP), takođe poznat i kao Investicioni plan za održivu Evropu (SEIP), predstavlja finansijsku osnovu za Evropski zeleni plan. Da bi se postigli ciljevi postavljeni Evropskim zelenim planom, predviđeno je da se mobilizuje najmanje 1 bilion evra održivih investicija tokom naredne decenije. Oko 500 milijardi evra trebalo bi da bude obezbijeđeno iz budžeta EU, dok bi države članice trebalo da doprinosu sa 114 milijardi evra za sufinansiranje evropskih projekata. Ostatak sredstava trebalo bi da bude povučen iz privatnih investicija, čiji je dio podržan garancijama Evropske investicione banke. Namjera je i da se potpuno transformiše uloga EIB-a i da ona postane „Klimatska banka Evrope”. Najavljeno je da od 2021. godine banka neće finansirati nikakve projekte koji uključuju upotrebu fosilnih goriva i da će, naprotiv, većina resursa biti posvećena zelenim projektima. Na ovaj način Komisija će pružiti podršku vlastima i promoterima ,,zelenih” projekata u njihovom planiranju, dizajniranju i izvršavanju.

Osim povećanja sredstva za tranziciju evropske privrede ka zelenoj i održivoj i mobilizovanju najmanje 1 biliona evra za podršku održivim investicijama tokom naredne decenije kroz budžet EU i povezane instrumente, posebno InvestEU, jedan od ključnih ciljeva Investicionog plana jeste stvaranje okvira koji omogućava privatnim investitorima i javnom sektoru da olakšaju održiva ulaganja. Takođe, na ovaj način planira se i pružanje podrške javnoj upravi i promoterima projekata u identifikovanju, strukturiranju i sprovođenju održivih projekata.

Dio Evropskog investicionog plana je i Mehanizam pravedne tranzicije (Just Transition Mechanism). Ovaj Mehanizam predstavlja ključno sredstvo koje osigurava da se tranzicija ka klimatski neutralnoj ekonomiji odvija na pošten način. Iako će svim regionima biti potrebna finansijska sredstva u skladu sa Planom, Mehanizam pravedne tranzicije pruža ciljanu pomoć u iznosu od 100 milijardi evra najugroženijim regionima kako bi se ublažio socijalno-ekonomski uticaj tranzicije. Pravedna tranzicija stvoriće neophodna ulaganja za pomoć radnicima i zajednicama koje se oslanjaju na lanac vrijednosti fosilnih goriva.

Ovaj članak dio je projekta „GEAR – Green Economy for Advanced Region (Zelena ekonomija za razvoj regiona)“ koji ima za cilj povećanje aktivnosti i uticaja organizacija civilnog društva iz Crne Gore, Srbije, BiH, Sjeverne Makedonije i Albanije u zaštiti životne sredine kroz umrežavanje, jačanje kapaciteta i promovisanje zelene ekonomije. Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016-2017, a realizuje FORS Montenegro u partnerstvu sa organizacijama SMART Kolektiv iz Srbije, Centar za razvoj i podršku iz BiH, EKO Svest iz Sjeverne Makedonije, EDEN Centar iz Albanije i Udruženjem Slap iz Hrvatske.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published.