ENERGETSKI MENADŽERI U TK I BPŽ

ENERGETSKI MENADŽERI U TK I BPŽ

Jedini način da se u javnim objektima prati i planira potrošnja energije jeste da se edukuju osobe koje će dobiti zvanje “energetski menadžer“. Energetski menadžer je lice koje prikuplja i analizira podatke o načinu korištenja energije, predlaže mjere koje doprinose racionalnoj upotrebi energije i prati sprovođenje mjera energijske efikasnosti.

U periodu od 15. do 17. januara 2018. godine u Tuzli je realizovan prvi krug obuke za energetske menadžere iz Tuzlanskog kantona i Brodsko-posavske županije.

Cilj obuke je da osposobi energetske menadžere koji će moći kvalitetno odgovoriti zahtjevima zakonske regulative (javna preduzeća i ustanove) ali i zahtjevima savremene tržišne ekonomije (privreda) za efikasnijim korištenjem energije.

Na obuci su učestvovali većinom zaposlenici u školama i to 15 polaznika iz Tuzlanskog kantona i 8 iz Brodsko-posavske županije.

Tokom prvog ciklusa obuke polaznicima su prezentovane teme:

  1. Energija i energetska efikasnost;
  2. Potrošnja energije i potencijali uštede u BiH/HR;
  3. Energetska efikasnost u zgradarstvu;
  4. Pravni okvir za energetsku efikasnost u Europskoj uniji;
  5. Provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje;
  6. Energetska efikasnost – Električna energija;
  7. Energetska efikasnost – Obnovljivi izvori energije;
  8. Energetska efikasnost – Grijanje, hlađenje, ventilacija.

Drugi ciklus obuke održat će se u februaru 2018. godine. Ista obuka bit će realizovana za još jednu grupu polaznika iz Tuzlanskog kantona i Brodsko-posavske županije, a realizovat će se u Slavonskom Brodu.

Obuka se organizuje u okviru projekta PAMETNE ŠKOLE koji realizuju Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle, Vlada Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavska županija, udruženje Zelena akcija iz Zagreba, i Brodsko ekološko društva (BED) iz Slavonskog Broda.

Vrijednost projekta je 1,6 miliona eura a finansira se iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published.