Dvodnevni trening “Javno zagovaranje, Umrežavanje, Monitoring i Evaluacija”

Dvodnevni trening “Javno zagovaranje, Umrežavanje, Monitoring i Evaluacija”

06. i 07. 07 u Neumu, održan je dvodnevni trening “Javno zagovaranje, Umrežavanje, Monitoring i Evaluacija” za članicama i članovima EFEKT mreže. Predavačice na treningu su bile renomirane konsultantkinje iz ove oblasti, Bojana Slijepčević i Nina Branković. Trening je organizovan u okviru CSSP programa koji za cilj, između ostalog, ima uspostavu i jačanje međusektorske mreže što će OCD omogućiti da povećaju svoj angažman u procesu donošenja javnih politika, te u praćenju i nadgledanju procesa provođenja ključnih strukturalnih političkih, društvenih i ekonomskih reformi.

Kroz interaktivni pristup i niz grupnih vježbi obrađene su sljedeće teme:

  • Osnovni elementi i koraci kreiranja javnih politika;
  • Javno zagovaranje;
  • Umrežavanje i lobiranje;
  • Monitoring i evaluacija javnih politika.

U proteklih pet godina CRP intenzivno gradi mrežu (nazvanu “međusektorska EFEKT mreža za okolišno prihvatljivu energiju). Članovi EFEKT mreže su prvenstveno pojedinci, stručni iz raznih oblasti direktno vezanih za EE&OIE (građevinarstvo, mašinstvo, klimatske promjene, ekonomija, elektrotehnika, zaštita okoliša, ključni uposlenici javne uprave na svim nivoima, itd), i to osobe koje prvenstveno svojim pojedinačnim stručnim znanjem i kompetencijama (a mnogi i zahvaljujući mandatima organizacija/institucija u kojima rade) mogu u značajnoj mjeri doprinijeti institucionalnom i konstruktivnom pristupu koji zagovaramo. U ovom momentu EFEKT mreža već uključuje preko 120 osoba iz svih dijelova BiH, eminentnih domaćih i regionalnih stručnjaka u svim oblastima bitnim za EE&OIE. Cilj EFEKT mreže jeste da postane prepoznatljiva u javnosti i prihvaćena od strane donosilaca odluka na svim nivoima kao kompetentan, profesionalan, konstruktivan i legitiman predstavnik javnosti u kreiranju, realizaciji i evaluaciji javnih politika u sektorima okoliša i energije, s naglaskom na EE&OIE kao najbolji mehanizam sistemskog rješavanja tih problema.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.