CRP kroz svoj rad izrađuje:

  • Stručne i razvojne planske dokumenate;
  • Cost-benefit i druge ekonomsko-finansijske analize;
  • Analize stanja okoliša;
  • Prijedloge mjera za poboljšanje stanja okoliša te njihove komparativne analize;
  • Iizvještaje o energetskom stanju elemenata zgrada, postrojenja i sistema te njihovim emisijama u okoliš;
  • Analize u oblasti društvenog razvoja.