CRP kroz svoj rad izrađuje:

 • Stručne i razvojne planske dokumenate;
 • Cost-benefit i druge ekonomsko-finansijske analize;
 • Analize stanja okoliša;
 • Prijedloge mjera za poboljšanje stanja okoliša te njihove komparativne analize;
 • Iizvještaje o energetskom stanju elemenata zgrada, postrojenja i sistema te njihovim emisijama u okoliš;
 • Analize u oblasti društvenog razvoja.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •