Edin Zahirović Direktor udruženja
Edin Zahirović - Magistar društvenih nauka iz područja ekonomije, član CRP tima od 2007. godine.

edin.z@crp.org.ba

Turalibegova 36

035 248-340 i 035/255-217

Meliha Selesković Menadžer za finansije i administraciju
Meliha Selesković (dipl. oecc.) je certificirani računovođa sa dugogodišnjim iskustvom u finansijskom menadžmentu.

meliha@crp.org.ba

Turalibegova 36

035 248-340 i 035/255-217

Amir Zahirović Projekt menadžer
Amir Zahirović posjeduje dugogodišnje iskustvo u upravljanju projektnim ciklusom, monitoringu i izvještavanju projekta.

amir@crp.org.ba

Turalibegova 36

035 248-340 i 035/255-217

Dženita Džambić Službenik za finansije i nabavke
Dženita Džambić (dipl. oecc.) je član tima CRP-a od 2007. godine i ima veliko iskustvo u knjigovodstvu i finansijskom poslovanju udruženja.

dzenita@crp.org.ba

Turalibegova 36

035 248-340 i 035/255-217

Alma Anić Stalni sudski tumač za engleski jezik/ Administrativni službenik
Alma Anić, profesor engleskog jezika i književnosti posjeduje dugogodišnje iskustva u zvaničnom prevođenju raznih vrsta dokumenata iz različitih stručnih oblasti.

alma@crp.org.ba

Turalibegova 36

035 248-340 i 035/255-217

Adi Tanović Projektni službenik za ekonomsku analizu i planiranje
Adi Tanović, bachelor ekonomije, od marta 2015. član tima CRP-a za izradu strateških razvojnih dokumenata.

adi.t@crp.org.ba

Turalibegova 36

035 248-340 i 035/255-217

Ina Salihović Projektni službenik za energetsku efikasnost u oblasti elektrotehnike
Ina Salihović bachelor- inženjer elektrotehnike, od oktobra 2019. član tima CRP-a. Član tima za izradu studija, akcionih planova, strateških dokumenata i elaborata iz oblasti energetske efikasnosti.

ina@crp.org.ba

Turalibegova 36

035 248-340 i 035/255-217

Mirza Šehović Projektni službenik za energetsku efikasnost u oblasti mašinstva
Mirza Šehović(magistar mašinstva) član je CRP tima od septembra 2017. godine, na poziciji projektnog službenika za energetsku efikasnost u oblasti mašinstva. Član je tima za izradu eleborata i energetskih pregleda.

mirza.s@crp.org.ba

Turalibegova 36

035 248-340 i 035/255-217

Maja Mijatović Projektni službenik za energetsku efikasnost u oblasti građevinarstva
Maja Mijatović, bachelor- inženjer građevinarstva, od marta 2021. član tima CRPa. Zaposlena na poziciji projektnog službenika za energetsku efikasnost u oblasti građevinarstva, te član tima za izradu energetskih elaborata.

maja.m@crp.org.ba

Turalibegova 36

035 248-340 i 035/255-217

Spoljni saradnici

Marko Nišandžić,, dipl. ing. građ. Ekspert za energetsku efikasnost
Marko Nišandžić je diplomirani inženjer građevine sa velikim iskustvom u izvođenju složenih građevinskih objekata i kompleksa.

marko@crp.org.ba

Turalibegova 36

035 248-340 i 035/255-217

Ervin Đember, dipl. ing. građ. Menadžer projekata/Ekspert za građevinu, arhitekturu i energetsku efikasnost u zgradarstvu
Ervin Đember Diplomirani inženjer građevine, ovlašteno lice za energetsko certificiranje objekata, certificirani energetski savjetnik, certificirani vodeći auditor za ISO 50001 i certificirani trener za obuku odraslih.

ervin@crp.org.ba

Turalibegova 36

035 248-340 i 035/255-217

Darko Tišma, dipl. ing. el. Menadžer projekata/ primjena energetske efikasnosti u potrošnji električne energije
Darko Tišma - diplomirani inžinjer elektrotehnike, certificirani vodeći auditor za ISO 50001, sa velikim iskustvom u oblasti energetske efikasnosti

darkot@crp.org.ba

Turalibegova 36

035 248-340 i 035/255-217

Alenka Savić, dipl.ing. građ. Projekt menadžer
Alenka Savić Diplomirani inženjer građevine od 1994. godina zaposlena u nevladinom sektoru. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u oblasti upravljanju projektnim ciklusom (PCM) sa jakim naglaskom na finansiranje od strane EU.

alenka@crp.org.ba

Turalibegova 36

035 248-340 i 035/255-217