CRP osoblje na treningu „Primjena procedura nabavki po pravilima Evropske unije – EU PRAG“

CRP osoblje na treningu „Primjena procedura nabavki po pravilima Evropske unije – EU PRAG“

CRP osoblje prisustvovalo je dvodnevnoj obuci „Primjena procedura nabavki po pravilima Evropske unije – EU PRAG“. Obuka je održana u prostorijama CRP-a, a voditeljica obuke je bila Bojana Slijepčević iz Beograda, ekspert u oblasti provedbe EU procedura i implementacije EU projekata, zaposlena u kancelariji za Evropske integracije Republike Srbije.

Učesnici obuke su unaprijedili postojeća i stekli nova znanja o: Pojmovima, principima i pravilima sprovođenja svih faza javnih nabavki prema pravilima EU PRAG procedura i praktičnoj primjeni ovih znanja na kreiranje dokumentacije u okviru tenderskog dosijea, za različite vrste procedura (nabavke, usluge, radovi).

Pored toga kroz edukaciju i praktične vježbe učesnici su usvojili dodatna znanja o ključnim segmentima EU PRAG  procedura a to su:

  1. Struktura i vrste PRAG procedura (opšte, nabavke, usluge, radovi, grantovi), i raspoloživa dokumentacija (priručnik, odgovarajući aneksi);
  2. Administriranje cjelokupnog tenderskog procesa (pozivanje učesnika, prijem ponuda, otvaranje ponuda, evaluaciju ponuda, izbor najboljih ponuđača);
  3. Finansijske i druge posljedice nepridržavanja zahtjeva EU PRAG procedura; način i obim „kažnjavanja” od strane EU kontrolora;
  4. Izrada tenderskog dosijea u okviru pojedinih vrsta procedura (nabavke, usluge, radovi, grantovi), sa posebnim naglaskom na kreiranje aneksa tenderskog dosijea.

CRP kontinuirano ulaže u edukaciju osoblja, te na taj način unapređuje stručno znanje i vještine, neophodne za realizaciju pojedinih aktivnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.