CRP NAJAVLJUJE

CRP NAJAVLJUJE

EFEKT mreža za okolišno prihvatljivu energiju u BiH organizuje drugu seriju radionica “Energetska efikasnost u kantonima/županijama i jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine,...