Interreg aktivnosti

Interreg aktivnosti

OTVORENI TENDERI  Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima četiri škole na području Tuzlanskog kantona: LOT 01: Osnovna škola Grivice – Područna...