CRP NAJAVLJUJE

CRP NAJAVLJUJE

EFEKT mreža za okolišno prihvatljivu energiju u BiH organizuje drugu seriju radionica “Energetska efikasnost u kantonima/županijama i jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine,...

Drugi o nama

Drugi o nama

Učesnici raznih obuka koje implementira CRP Najkorisnija činjenica do koje sam došla nakon vlastitog istraživanja, a i slušajući predavače, je ta da je neophodno razmišljati...