Zašto nam je bitno zaštititi okoliš?

Zašto nam je bitno zaštititi okoliš?

Danas je svjetski dan zaštite okoliša koji se obilježava svake godine 5. juna na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP).

Na Svjetski dan zaštite okoliša želi se potaknuti građane da postanu aktivni učesnici održivog razvoja te da preuzmu odgovornost za očuvanje planete Zemlje.

Svjesno ili nesvjesno čovjek utiče na prirodu u većoj mjeri od drugih vrsta, na što uzrokuju promjene koje imaju kratkoročne i dugoročne posljedice, kako za samog čovjeka tako i za cijeli ekološki sistem. Na žalost, negativnih posljedica ima puno više od pozitivnih što se ogleda u promjeni kvalitete čovjekovog života. Na primjer, već danas svjedočimo posljedicama takvog djelovanja: onečišćene rijeke koje se više ne mogu koristiti za pitku vodu, onečišćeni gradovi i onečišćenja tla koje uzrokuju povećanu učestalosti pojedinih bolesti, globalno zatopljenje, sve češće poplave, erozija tla, otapanje ledenjaka, povećanja razine vode i dr.  Posljedice direktnog onečišćenja i globalnog zatopljenja osjećamo u svojim životima.

Povodom dana zaštite okoliša, želimo još jednom da podsjetimo da se negativan uticaj i trendovi zagađenja okoliša koji se ponavljaju, mogu rješavati samo sistemskim, dugoročnim pristupom i smanjenjem upotrebe konvencionalnih načina proizvodnje energije. Nadležne institucije dužne su kreirati i realizovati javne politike u sektorima okoliša i energije, s naglaskom na energetsku efikasnost i primjenu obnovljivih izvora energije kao najbolji odgovori na pitanje zaštite okoliša, održivog razvoja i postizanja boljeg kvaliteta života.

 Koordinator za komunikaciju CRP

Leave a Reply

Your email address will not be published.