VEČERI SA GRAĐANIMA U BANJALUCI, TUZLI I MOSTARU! 

Večeri sa građanima su besplatne konsultacije i edukacije koja CRP i EFEKT mreža nude građanima, s ciljem predstavljanja načina i mogućnosti smanjenja računa i potrošnje energije  u domaćinstvima.

U prijatnom ambijentu uz osvježenje građani mogu prodiskutovati o jedno ili više interesantnih i aktuelnih tema, npr: (I) Kako pravilno postaviti termičku izolaciju na kuću?; (II) Koliko je opasan zrak koji udišemo?(III) Kako da zagrijemo naša domaćinstva; (IV) Praktični savjeti, kako spriječiti pojavu vlage na zidovima i stropovima?, (V) Kako smanjiti račune za struju u domaćinstvima?’; (VI) kako finansirati mjere EE u vašem domaćinstvu? itd.

“Večeri sa građanima” su besplatne za sve zainteresovane građane!

BANJA LUKA 

Četvrtak 22. februara 2018. godine. u 18.00 sati u Inovacionom Centru Banja Luka (Dr. Mladena Stojanovića 4), učionica 1 trening centra.

TEMA: KOLIKO NAS ZAGAĐUJU MALA LOŽIŠTA I ŠTA JE RJEŠENJE?

O zagađenju i rješenjima sa građanima će razgovarati Suzana Gotovac Atlagić, docent Prirodno matematički Fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Dođite da u prijatnom ambijentu uz osvježenje, prodiskutujemo o navedenoj temi.

 

 

 

MOSTAR

Četvrtak 22. februara 2018. godine. u 18.00 sati u Centru za kulturu u Mostaru. 

TEMA: ENERGETSKA UČINKOVITOST – ŠANSA ZA GRAĐANE?

O energetskoj efikasnosti/učinkovitosti i koristima sa građanima će razgovarati Darko Knezović, Koordinator za projekte energijske efikasnosti, Gradska uprava Mostar

Dođite da u prijatnom ambijentu uz osvježenje, prodiskutujemo o navedenoj temi.

 

 

TUZLA 

U Tuzli druženja sa građanima nastavljamo u srijedu 28.februara.2018. godine u 18,00 sati, sa temom Koji sistem grijanja i hlađenja je najbolji za vas?  

Vidimo se!

 

 

 

Fotografije sa prethodnih savjetovanja