OTVORENI TENDERI

Naziv ugovora:

 

Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima četiri škole na području Tuzlanskog kantona: LOT 01: Osnovna škola Grivice – Područna škola Omazići (općina Banovići ; LOT 02: Osnovna škola Sapna (općina Sapna) ; LOT 03: Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić” Gradačac (općina Gradačac) ; i LOT 04: Osnovna škola Gornja Tuzla (grad Tuzla)
Referentni broj: 2017 HR-BA-ME 127 / CRP T-007

Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP) namjerava da dodijeli ugovor za izvođenje građevinsko-zanatskih radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na gore navedenim školama na području Tuzlanskog kantona, uz financijsku podršku Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Tenderska dokumentacija je dostupna za pregled i može se preuzeti lično u uredu Udruženja Centar za razvoj i podršku, Turalibegova 36, 75000 Tuzla, tel: 035-255-217, e-mail: crp@bih.net.ba. Zainteresiranim ponuđačima se dokumentacija može dostaviti i brzom poštom, na njihov trošak. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 21. februar 2018. godine do 12:00 sati. Moguće dodatne informacije i odgovori na eventualna pitanja će biti objavljivani na web-stranici Udruženja Centar za razvoj i podršku (www.crp.org.ba).

ZAVRŠENI TENDERI

Naziv ugovora:

 

Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektu Mješovite srednje škole “Musa Ćazim Ćatić” u Kladnju
Referentni broj: 2017 HR-BA-ME 127 / CRP T-001

Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP) namjerava da dodijeli ugovor za izvođenje građevinsko-zanatskih radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na zgradi Mješovite srednje škole “Musa Ćazim Ćatić” u Kladnju, uz financijsku podršku Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Tenderska dokumentacija je dostupna za pregled i može se preuzeti lično u uredu Udruženja Centar za razvoj i podršku, Turalibegova 36, 75000 Tuzla, tel: 035-255-217, e-mail: crp@bih.net.ba. Zainteresiranim ponuđačima se dokumentacija može dostaviti i brzom poštom, na njihov trošak. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 12. septembar 2017.godine do 16:00 sati. Moguće dodatne informacije i odgovori na eventualna pitanja će biti objavljivani na web-stranici Udruženja Centar za razvoj i podršku (www.crp.org.ba).