Završen 2. blok obuke za općinske i kantonalne službenike

Završen 2. blok obuke za općinske i kantonalne službenike

U hotelu Hollywood, Sarajevo,  završio je  drugi blok obuke u okviru projekat “Zgrade novEE generacije” čiji je cilj jačanje primjene mjera  energijske efikasnosti u zgradarstvu.  Četrdeset općinskih i kantonalnih službenika koji rade na izdavanju građevinskih dozvola, imalo je priliku da, kroz predavanja NIhada Harbaša (ekspert iz oblasti energijske efikasnosti) i Ervina Đembera (ekspert CRP-a u oblasti energijske efiksnosti),  prošire svoje znanje o Zakonu o energijskoj efikasnosti FBiH.

Pored samog zakona, jedan od fokusa obuke je i set pravilnika koji regulišu pomenuti zakon, a koji su u fazi usvajanja.

Općinski i kantonalni službenici koji rade na izdavanju građevinskih dozvola će nakon obuke biti osposobljeni za provjeru zahtjeva za izdavanje urbanističke i građevinske saglasnosti te upotrebne dozvole u skladu sa budućim Pravilnikom o minimalnim zahjevima za energijskim karakteristikama zgrada.

Leave a Reply

Your email address will not be published.