Unaprjeđenja energetske efikasnosti u BiH

Unaprjeđenja energetske efikasnosti u BiH

U organizaciji Centra za razvoj i podršku i EFEKT mreže, u Neumu je održana jednodnevna radionica „Izrada opštinskih akcionih planova/programa unaprjeđenja energetske efikasnosti EEAP“. U procesu izrade planova učestvuje 14 jedinica lokalne samouprave iz BiH, a  na radionici su  ispred svake opštine/općine prisustvovali koordinatori timova za energetsku efikansost i po jedan od članova tima.

EFEKT mreža i Centar za razvoj i podršku iz Tuzle, tokom ove godine organizuju niz jednodnevnih radionioca za općine/opština iz BiH. Cilj je da u skladu sa zakonima o energetskoj efikasnosti Federacije BiH i Republike Srpske,  uz tehničku i logističku podršku CRPa, općine/opštine samostalno kreiraju i usvoje svoje Akcione planove energetske efikasnosti EEAP. Jednodnevne radionice, organizuju se u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Leave a Reply

Your email address will not be published.