U okviru programa Zeleni gradovi Banjaluka ulaže 4 miliona eura u vodovodnu mrežu

U okviru programa Zeleni gradovi Banjaluka ulaže 4 miliona eura u vodovodnu mrežu

Banjaluka, drugi najveći grad u Bosni i Hercegovini, dobila je kredit od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) vrijedan četiri miliona eura koji će iskoristiti za finansiranje poboljšanja opštinske vodovodne mreže u okviru programa Zeleni gradovi (Green Cities framework).

Zeleni gradovi je okvir koji pruža strateški pristup za suočavanje sa opasnostima koje prijete životnoj sredini i održivosti uz pomoć kombinacije ulaganja u opštinsku infrastrukturu i mjere za energetski sektor, navodi se u saopštenju EBRD-a.

Zajam EBRD-a dio je šireg investicionog programa Banjaluke, vrijednog do 10 miliona eura za sanaciju i proširenje vodovodne i kanalizacione mreže. Augusta prošle godine gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić i predstavnik EBRD-a Josip Polić potpisali su pismo o namerama o kreditnom zaduženju u iznosu do 10 miliona eura, namenjenom izgradnji vodovodne mreže.

Banjaluka se pridružila programu Zeleni gradovi u septembru 2018. godine i ubrzo nakon toga pokrenuta je investicija u lokalnu mrežu daljinskog grijanja.

Nova investicija rezultat je zajedničkog rada na Akcionom planu za zeleni grad, kojim je neadekvatno vodosnabdijevanje prepoznato kao jedan od prioriteta koje bi trebalo riješiti. Banjaluka je u septembru 2018. godine počela sa pripremom Akcionog plana za zeleni grad. Planirano je da Banjaluka ovaj strateški dokument usvoji do kraja 2019. godine, saopštio je EBRD.

Program Zeleni gradovi EBRD-a pokrenut je 2016. godine, sa ciljem da se pruži podrška gradovima u rješavanju problema zaštite životne sredine i poboljšanju kvalitet života njihovih stanovnika. Do danas se više od 30 gradova u regionima EBRD-a prijavilo za program. U BiH programu su pristupili Banjaluka, Kanton Sarajevo i Zenica.

Grad Zenica je u septembru 2018. godine održao prezentaciju kojom je obilježio početak rada na izradi Akcionog plana za zeleni grad, u sklopu napora da se jedan od najzagađenijih gradova u Evropi učini zelenijim i ekološki prihvatljivijim.

izvor: www.balkangreenenergynews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.