Tuzla započela aktivnosti na izradi SECAP-a

Tuzla započela aktivnosti na izradi SECAP-a
Grad Tuzla je aplicirao na Javni poziv Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH krajem 2018. godine za odabir jedinica lokalne samouprave za pripremu akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP), u skladu sa Sporazumom gradonačelnika za klimu i energiju. Izrada SECAP-a realizirat će se u okviru UNDP-vog projekta “Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljika u Bosni i Hercegovini” finansiranog od strane Zelenog klimatskog fonda (GCF).
Aplikacija je prihvaćena i Grad Tuzla se nalazi u grupi od 37 općina i/ili gradova u Bosni i Hercegovini u kojima će se tokom 2019. i 2020. godine izrađivati spomenuti akcioni plan.Tehničku podršku u procesu izrade SECAP-a Grada Tuzla će pružiti konzorcijum koji je angažovao UNDP, a na čijem je čelu Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla.
Tim povodom, gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, sa saradnicima, održao je sastanak u ponedjeljak, 07.10.2019. godine, sa Markom Nišandžićem, predstavnikom CRP-a. Svrha sastanka su inicijalni dogovori oko izrade Akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP) do 2030. godine. Grad Tuzla je u dosadašnjem periodu realizovao nekoliko programa i projekata koji doprinose energijskoj efikasnosti, u okviru Akcionog plana energijske efikasnosti (SEAP), koji je donesen za period od 2012. do 2020. godine.
Na sastanku su usaglašene naredne aktivnosti na izradi ovog dokumenta, kao i formiranje radnih tijela za provedbu procesa izrade akcionog plana, kojim će se definisati konkretne mjere i vremenski okvir za ciljano smanjenje CO2. U fokusu budućeg plana će biti energijska efikasnost javnih objekata, javne rasvjete i lokalni prevoz. Isto tako, fokus će biti i na prostornom planiranju odnosno definisanju energetskih standarda koji će se trebati poštivati pri izgradnji novih zgrada, čime se može uticati na smjenje korištenja energije.
Osmogodišnji projekat vrijedan 122 miliona američkih dolara, uz podršku UNDP-a, provodit će Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Leave a Reply

Your email address will not be published.