Sarajevo popisuje individualna ložišta kao korak u borbi sa zagađenjem vazduha

Sarajevo popisuje individualna ložišta kao korak u borbi sa zagađenjem vazduha

Kanton Sarajevo započeo je pripremu desetogodišnje strategije ograničavanja upotrebe uglja kako bi smanjio drastično zagađenje vazduha, a prvi potez u ovom poslu biće popis svih individualnih ložišta, peći i kotlova na teritoriji grada.

Glavni grad Bosne i Hercegovine na ovaj način pokazuje da ima namjeru da se ozbiljno pozabavi problemom koji ugrožava zdravlje građana. Tome u prilog ide još nekoliko aktivnosti, kao što je pomoć građanima da zamjene peći i kotlove na ugalj, kao i istraživanje geotermalnih voda koje sprovode Toplane – Sarajevo.

U saopštenju kantonalnih vlasti, navodi se da značajnije poboljšanje kvaliteta vazduha nije moguće postići bez sistemskog i strateškog pristupa proizvodnji toplotne energije za grijanje, ali i bez ograničavanja korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva, uvažavajući i socijalnu kartu stanovništva.

“Strategiju ograničenja korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva u Kantonu Sarajevo u periodu 2021–2031” počeli su da pripremaju Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i UNDP.

Kako je saopšteno, zbog nedostatka potrebnih ulaznih podataka, izradi ove strategije prethodi popis i izrada registra svih individualnih ložišta u Kantonu Sarajevo na GIS podlogama. Popis će se biti sproveden obilaskom naselja i direktnim utvrđivanjem vrste goriva i karakteristika ložišta, dimnjaka i načina distribucije toplotne energije.

Izrada ove strategija, između ostalog, predviđa: izračunavanje ukupnih emisija i uticaja na kvalitet vazduha svih individualnih ložišta na čvrsta goriva upotrebom disperzionog modela, analize i davanje prijedloga za unaprjeđenje kontrole emisija, unaprjeđenje dimnjačarskog sektora, kontrolu i certifikaciju peći i goriva koja se koriste u Kantonu Sarajevo, analizu izloženosti stanovništva, mjere energetske efikasnosti u individualnim objektima, unaprjeđenje i izmjene zakonske regulative.

Strategijom će biti predložen set mjera grupisan u tri scenarija, te će biti sprovedena analiza efekata smanjenja emisija svih pojedinačnih mjera i procjena potrebnih sredstva za implementaciju. Prilikom odabira i predlaganja mjera uzimaće se u obzir iskustva i najbolje prakse zemalja EU, ali i lokalne prilike i mogućnosti, navedeno je u  saopštenju.

Leave a Reply

Your email address will not be published.