Sarajevo će prvi put koristiti kalcijum hlorid za smanjenje zagađenja vazduha

Sarajevo će prvi put koristiti kalcijum hlorid za smanjenje zagađenja vazduha

Kanton Sarajevo će ove zime po prvi put koristiti kalcijum hlorid za smanjenje zagađenja vazduha čvrstim česticama. Sarajevo je u više izveštaja o zagađenju vazduha proglašeno za jedan od gradova koji imaju najlošiji kvalitet vazduha u svijetu.

Sporazum o saradnji na smanjenju koncentracije čvrstih čestica u vazduhu u zimskom periodu u Kantonu Sarajevo potpisali su Damir Filipović, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, i Vera Arnautović, v. d. direktorka KJKP “RAD”.

Sporazum, kako je saopštila Vlada Kantona Sarajevo, podrazumijeva nabavku kalcijum hlorida za primjenu “mokrog postupka” u Kantonu Sarajevo u zimskom periodu za sezonu 2019/2020. godine u skladu sa Elaboratom o korišćenju kalcijum hlorida za zimsko održavanje saobraćajnica u cilju smanjenja zagađenja vazduha.

Takođe, Sporazum se odnosi i na primjenu “mokrog postupka” u zimskom periodu za održavanje glavne saobraćajnice od Vijećnice do Ilidže u cilju sprječavanja zagađenja vazduha čvrstim česticama, kako je to predviđeno Planom interventnih mjera u slučajevima prekomerne zagađenosti vazduha u Kantonu Sarajevo.

Ministar Damir Filipović izjavio je da bi se ovim metodama, prema nekim nezvaničnim informacijama, prisustvo čestica u zimskom periodu moglo smanjiti do 30%.

Mjera je bila definisana u Planu interventnih mjera i nikada dosad nije primjenjena, rekao je Filipović, i dodao da vlasti sada to žele da primjene i spriječe povećanje čestica koje nastaju zbog saobraćaja.

Neslavne titule glavnog grada BiH

Izveštaj Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP – United Nations Environment Programme) objavljen u junu pokazao je da je zagađenje vazduha direktno odgovorno za jedan od pet prijevremenih smrtnih slučajeva u 19 gradova na Zapadnom Balkanu, među kojima je i Sarajevo.

Greenpece je u martu saopštio da su BiH i Severna Makedonija najzagađenije zemlje u Evropi u 2018. godini, a glavni grad BiH 6. najzagađeniji grad.

izvor:www.balkangreenenergynews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.