Saradnja i umrežavanje

Saradnja i umrežavanje
Kroz EFEKT mrežu okupljamo i širimo mrežu eksperata, saradnika i istomišljenika u svrhu što kvalitetnije promocije principa energetske efikasnosti i saradnje sa institucijama vlasti.
Kroz konsultacije animiramo i potičemo učešća građana u okolišnom odlučivanju, kreiranju, realizaciji i evaluaciji javnih politika u sektorima okoliša i energije.

Leave a Reply

Your email address will not be published.