Predložen model Obligacione šeme za energetsku efikasnost BiH

Predložen model Obligacione šeme za energetsku efikasnost BiH

Model Obligacione šeme za energetsku efikasnost Bosne i Hercegovine (BiH), koji je razvio USAID projekat Investiranje u sektor energije zajedno sa resornim ministarstvima i drugim državnim institucijama, kreiran je tako da značajno unaprijedi način finansiranja efikasne proizvodnje energije. Istraživanje je pokazalo da većina ispitanika podržava ideju da se energetska efikasnost finansira putem posebnog poreza, navodi USAID projekat.

Obligacione šeme za energetsku efikasnost, o kojima je prošle nedelje bilo riječ na konferenciji u Sarajevu, „otvoriće hiljade novih radnih mesta, ali i priliku za sve kompanije iz energetskog sektora. Nadamo se da će potrebna zakonska regulativa za implementaciju šema biti usvojena kako bi BiH u skorijoj budućnosti mogla krenuti ka boljem modelu energetske efikasnosti“, rekao je direktor USAID misije u BiH, Peter Duffy, navodi se u saopštenju USAID projekta Investiranje u sektor energije.

Energetska efikasnost je značajna za zaštitu životne sredine jer između ostalog za rezultat ima smanjenje emisija oksida sumpora (SOx), oksida azota (NOx) i suspendovanih čestica PM2.5 i PM10, manje emisije CO2 i smanjenu upotrebu vode i uglja. Energetska efikasnost može biti i jedna od alternativa izgradnji brana i elektroenergetskih vodova, navodi se u jednoj od prezentacija na sajtu USAID projekta Investiranje u sektor energije.

Bosna i Hercegovina je jedna od energetski najneefikasnijih zemalja u jugoistočnoj Evropi. Budući da ni državni budžeti ni bankarski krediti ne mogu samostalno da podnesu velike potrebe za finansiranjem mjera energetske efikasnosti, obligacione šeme kao mehanizam su jedina opcija koja u vidu subvencija može pokrenuti čitav sistem, navodi se u saopštenju.

Prema istraživanju koje je sprovedeno u okviru projekta, većina ispitanika u oba entiteta podržava ideju da se energetska efikasnost finansira iz sredstava prikupljenih putem posebnog poreza koja bi se slivala u jedan poseban fond, ali su njihovi stavovi podeljeni kada je u pitanju buduće namjensko trošenje ovih sredstava.

Pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Admir Softić, istakao je da BiH uvrstila obligacione šeme u Okvirnu energetsku strategiju i da je u julu prošle godine Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio set preporuka za reformu energetskog sektora.

Foto: Facebook.com/USAIDBIH

Investicija od 51 milion eura u energetsku efikasnost godišnje bi proizvela godišnji rast BDP-a od 1%

U četvorogodišnjem procesu kreiranja ovog modela finansiranja energetske efikasnosti, USAID projekat Investiranje u sektor energije zajedno sa nadležnim ministarstvima i drugim institucijama vlasti, procjenio je da investicioni potencijal energetske efikasnosti u BiH iznosi blizu 5 milijardi KM (oko 2,55 milijardi evra).

Analizom je utvrđeno da bi se ulaganjem 100 miliona KM (oko 51 milion evra) godišnje u mjere energetske efikasnosti, BDP Bosne i Hercegovine povećao za blizu 1% godišnje, što bi rezultiralo otvaranjem približno 4,900 novih radnih mjesta godišnje.

Takođe, primjenom ovog modela i ulaganjem 100 miliona KM, uštedila bi se energija jednaka potrošnji 17.000 prosječnih domaćinstava, kao i smanjenje emisije CO2 jednake godišnjoj emisiji koju proizvede 19.000 vozila.

Pored prijedloga modela, na konferenciji su predstavljene i Smjernice politike obligacionih šema za energetsku efikasnost koje su pripremili Sekretarijat Energetske zajednice i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), kao i primjeri Programa obligacionih šema iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

izvor:www.balkangreenenergynews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.