Poziv organizacijama civilnog društva za dostavljanje prijedloga projekata u okviru projekta GEAR

Poziv organizacijama civilnog društva za dostavljanje prijedloga projekata u okviru projekta GEAR

Centar za razvoj i podršku CRP u okviru projekta „GEAR – Green Economy for Advanced Region“ objavljuje Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u cilju podrške lokalnim organizacijama civilnog društva za povećanje njihovog doprinosa u oblasti zaštite životne sredine.

Projekat „GEAR – Green Economy for Advanced Region“ finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016-2017.

Rok za predaju prijedloga projekata je 3. juli 2019. do 16:00 časova

 

Pravo učešća u ovom pozivu imaju organizacije civilnog društva registrovane u skladu sa važećim zakonima Bosne i Hercegovine, a koje ispunjavaju sljedeće uslove:

  • imaju status pravnog lica
  • neprofitnog su karaktera
  • imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine tj. osnovane su u Bosni i Hercegovini
  • registrovane su najmanje 6 mjeseci prije roka za dostavljanje prijedloga projekata
  • direktno su odgovorne za pripremu i upravljanje projektom sa koaplikantima (ukoliko ih ima) i u čemu ne djeluju kao posrednik
  • djeluju u sljedećim oblastima: održivi razvoj, zaštita životne sredine i klimatske promjene, socio-ekonomski razvoj, obrazovanje, socijalne politike i usluge, omladinski rad i politike, volonterizam, ruralni razvoj i sl.

Napomena: Organizacije koje su bile korisnici u okviru Programa za razvoj civilnog društva – Višegodišnji programi (tj. korisnici operativnih grantova (Odluka Komisije C(2012)5705, Referentni broj poziva:  EuropeAid/136034/C/ACT/Multi) i korisnici dugoročnih grantova (Odluka Komisije C(2014)9571, Referentni broj poziva: EuropeAid/150147/DH/ACT/PRAREG) nisu prihvatljivi kao aplikanti u okviru ovog Poziva. Oni mogu učestvovati kao koaplikanti.

Smjernice za aplikante uključujući anekse u vidu dokumentacije koju je potrebno ispuniti prilikom predaje prijedloga projekata i dokumentacije za informisanje su dostupne u prostorijama Centra za razvoj i podršku CRP, na adresi Turalibegova 36, 75000 Tuzla, i OVDJE.

PITANJA I ODGOVORI, KORIGENDUMI I OSTALO

Pitanje broj 1.

Molim Vas da nam date pojašnjenje šta znači biti “korisnici dugoročnih grantova (Odluka Komisije C(2014)9571, Referentni broj poziva: EuropeAid/150147/DH/ACT/PRAREG)”. Mi smo bili izabrani kao subgrantee u okviru projekta koji je CPCD realizovao u okviru poziva EuropeAid/150147/DH/ACT/PRAREG. Da li smo prihvatljivi kao vodeći aplikanti?

Odgovor

Da, prema ovom kriteriju poziva, vi ste prihvatljivi kao vodeći aplikant.

Korigendum broj 1

Korigendum (ispravku ) broj 1 pogledajte OVDJE.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.