Plan za klimatske ciljeve do 2030.

Plan za klimatske ciljeve do 2030.

Europska komisija je 17. novembra 2020. pokrenula dva dodatna javna savjetovanja u okviru pripremnog rada na ostvarenju ambicioznog cilja smanjenja emisija do 2030. godine.

Planiranom revizijom Direktive o promociji upotrebe energije iz obnovljivih izvora i Direktive o energetskoj efikasnosti u junu 2021. osigurat će se da politike EU-a o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti doprinesu smanjenju emisija stakleničkih plinova za najmanje 55 % do 2030. u usporedbi s nivoima iz 1990.„Komisija uspostavlja instrumente kako bi ispunila klimatske ambicije. Put prema klimatskoj neutralnosti zahtijeva povećanje i ubrzavanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora te jačanje našeg djelovanja u području energetske efikasnosti. Danas pokrenuta savjetovanja pomoći će u oblikovanju prijedloga koje ćemo predstaviti sljedeće godine”, kazala je povjerenica za energetiku Kadri Simson. 

Procjenom učinka Plana za klimatske ciljeve do 2030. procijenjeno je da bi udio energije iz obnovljivih izvora do 2030. trebao dostići 38 % do 40 % te da potrebna povećanja energetske efikasnosti iznose od 36 % do 39 % za krajnju potrošnju energije i od 39 do 41 % za potrošnju primarne energije. Javna savjetovanja (Direktiva o promociji upotrebe energije iz obnovljivih izvora i Direktiva o energetskoj efikasnosti) pokrenuta 17. novembra bit će otvorena 12 sedmica. Građani i dionici pozvani su da iznesu svoje mišljenje.

izvor:www.ekovjesnik.hr

Leave a Reply

Your email address will not be published.