Standard ISO 50001

Standard ISO 50001
Pripremamo poslovne i druge pravne subjekate za uvođenje ISO 50001 standarda za održivo upravljanje energijom.
ISO 50001 je Standard za sistem menadžmenta energijom koji obezbeđuje organizacijama racionalno upravljanje energijom i niže troškove poslovanja. Kroz okvir sistema upravljanja energijom koji definiše standard ISO 50001, uspostavlja se program ušteda energije kojima se ostvaruju energetska efikasnost i konkurentnije poslovanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published.