Osmijesi na licima učenika OŠ Sapna- otvorena nova “pametna škola” u TK

Osmijesi na licima učenika OŠ Sapna- otvorena nova “pametna škola” u TK

7. decembar- Jučer  je svečano otvorena nova „Pametna škole“ u Tuzlanskom kantonu, obnovljena, energetski efikasna JU Osnovna škola Sapna. U proteklom periodu na objektu škole su izvođeni građevinsko-zanatski radovi na realizaciji mjera energetske efikasnosti. Ukupna vrijednost radova iznosi oko 120.000 KM. Postavljena je termoizolacija na vanjske zidove i tavan objekta škole, zamjenjen je krovni pokrivač hodnika i fiskulturne sale sa postavljanom termoizolacijom i postavljen je novi toplovodni kotao na pelet.

Ceremoniji svečanog otvaranja škole prisustvovalo je oko 200 ljudi, Svečanim činom presjecanja vrpce, obnovljeni školu su otvorili premijer TK Jakub Suljkanović, ministar obrazovanja i nauke TK Zlatan Muratović, načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović, direktor OŠ Sapna Mujo Salihović i mendžer projekta “Pametne škole” Marko Nišandžić i CRP-a. Osnovu školu u ovoj općini pohađa 740 osnovaca. Pored 5 područnih, centralna ima najviše učenika.

Mujo Salihović, direktor OŠ Sapna, uporedio je situaciju prije i poslije provođenja mjera energetske efikasnosti “Uslovi rada su bili veoma teški, od jutarnjih smjena kad su djeca dolazila i sjedila u jaknama, da ne pričamo o troškovima koji su bili za ugalj. Trošilo se mnogo, ali opet nismo imali školu koja je uslovna za rad. Sad, za nepuna dva mjeseca grejne sezone mi imamo sasvim novu školu koja je spremna za rad, kako učenika, tako i nastavnika”

“Moram kazati da Vlada TK je u ovoj 2018. sa pozicije kapitalnih ulaganja investirala više od 3 miliona KM po raznim osnovima, od EU i drugim osnovama. A najviše od toga je otišlo u ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja. Raduje me i činjenica da smo kroz ovaj projekat stekli iskustva sa našim parnerima koji učestvuju u realizaciji projekata i povlačenju sredstava iz EU fondova i što će biti prilike da u narednom periodu učestvujemo u sličnim projektima”, izjavio je Jakub Suljkanović, premijer TK.

Nakon svečanog otvaranja obnovljene škole održan je okrugli sto na temu: „Efekti i potencijali energetske efikasnosti u javnom sektoru“. Na okruglom stolu učešće su uzeli: premijer Tuzlanskog kantona, predstavnici resornih ministarstava u Vladi TK, , načelnik općine Sapna, predstavnici općinskih službi, nevladine organizacije, članovi projektnog tima i menadžment škole.

Pored prezentacije efekata provedenih mjera na tri obnovljene škole, učesnici okruglog stola su, između ostalog, diskutovali o strateškom opredjeljenju vlade TK u oblasti energetske efikasnosti kao i o mogućnostima sufinansiranja ovakvih i sličnih projekata iz budžetskih sredstava. Sa ekonomskog aspekta energetska efikasnost je potencijal značajnog ekonomskog razvoja kantona.

Energetska obnova škole realizovana je u okviru implementacije 3,2 miliona KM vrijednog prekograničnog projekta. Projekat se finansira iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. Projekat implementiraju: Centra za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle, Vlada Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavska županija, udruženja Zelena akcija iz Zagreba i Brodskog ekološkog društva – BED iz Slavonskog Broda.

Više fotografija pogledajte OVDJE

Ako se želite bliže upoznati sa novom “Pametnom školom” u TK, pogledajte letak OVDJE 

Prilog RTV TK o ceremoniji otvaranja škole u Sapni može pogledati na video zapisu ispod.

Leave a Reply

Your email address will not be published.