Obuke u okviru projekta “Zgrade novEE generacije” u toku!!!

Obuke u okviru projekta “Zgrade novEE generacije” u toku!!!

SARAJEVO 6.11.-  u hotelu Hollywood, započelo je prvi blok obuke u okviru projekat “Zgrade novEE generacije” čiji je cilj jačanje primjene mjera  energijske efikasnosti u zgradarstvu.  Više od 20 općinskih i kantonalnih službenika koji rade na izdavanju građevinskih dozvola, ima priliku da, kroz predavanja Silvia Novaka (regionalni ekspert iz oblasti energijske efikasnosti) i Ervina Đembera (ekspert CRP-a u oblasti energijske efiksnosti),  prošire svoje znanje o Zakonu o energijskoj efikasnosti FBiH.

Pored samog zakona, učesnici obuke upoznat će se sa setom pravilnika koji regulišu pomenuti zakon, a koji su u fazi usvajanja.

Općinski i kantonalni službenici koji rade na izdavanju građevinskih dozvola će nakon obuke biti osposobljeni za provjeru zahtjeva za izdavanje urbanističke i građevinske saglasnosti te upotrebne dozvole u skladu sa Zakonom o energijskoj efikasnosti i vezanim podzakonskim aktima.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.