MLADI INOVATORI – Tomislav Barbarić

MLADI INOVATORI – Tomislav Barbarić

Tomislav Barbarić je na kamp došao sa kamp sa idejom mobilnog laboratorija kojeg je načinio u timu zajedno sa svojim kolegom Ivicom Matićem, koji je i trebao predstaviti ovu inovaciju na kampu, no iz privatnih razloga nije mogao prisustvovati kampu.

Tomislavova ideja je primjer malog laboratorija gdje se iz obnovljivih izvora energije na samom mjestu proizvodnje može vidjeti direktna pretvorba energije sunca u električnu energije. Dobivenom čistom i zelenom energijom napajaju se trošila, u ovom slučaju žarulje. Na laboratoriju bi bili postavljeni energy monitori (mjerači potrošnje električne energije)  koji bi prikazivali potrošnju energije različitih žarulja, te bi korisnik mogao upoređivati te potrošnje.

Na kampu je Tomislav  izradio maketu svoje laboratorije koja se sastoji iz fotonaponskog sistema koji proizvodi električnu energiju i eksperimentalne pločice na kojoj su postavljene tri različita rasvjetna tijela (žarulja sa žarnom niti, kompaktna flourescentna žarulja i LED žarulja). Rasvjetna tijela korsite električniu energiju iz fotonapskog sistema i spojena su energy monitorima.

Leave a Reply

Your email address will not be published.