MLADI INOVATORI – Stjepan Begić

MLADI INOVATORI – Stjepan Begić

Stjepan Begić osmislio je uređaj koji korištenjem sunčeve energije ubrzava proces sušenja voća, povrća i ljekovitog bilja. Njegov solarni dehidrator je uređaj koji za nekoliko dana može osušiti par kilograma voća, povrća ili ljekovitog bilja.

Stjepan je sve dijelove dehidratora napravio od otpadnih materijala – od kućišta računala, ventilatora za hlađenje desktop računara, drvenih letvica i slično. Njegov dehidrator sastoji se od komore koja je sa gornje strane prekrivena staklom, akumulatora i ventilatora. Voće, povrće ili ljekovito bilje se stavlja u komoru izloženu sunčevoj svjetlosti, gdje se suši djelovanjem efekta staklenika. Ventilator koji je sastavni dio komore služi za izbacivanje vlage i reguliranje temperature zraka u komori, a akumulator služi za napajanje ventilatora električnom energijom.

Na kampu je Stjepan na svoj dehidrator ugradio i Arduino mikrokontroler, koji je omogućio regulaciju brzine rada ventilatora, a time i mogućnost kontrole vlažnosti i temperature zraka u komori.  Dehidrator je spojio i sa solarnim fotonaponskim sistemom za proizvodnju električne energije, što omogućava da se i ventilator i Arduino kontroler napajaju električnom energijom proizvedenom korištenjem sunčeve svjetlosti. Na ovaj način je Stjepan napravio dehidrator koji se može koristiti na mjestima koja nemaju mogućnost priključka na distributivnu mrežu električne energije.

Leave a Reply

Your email address will not be published.