MLADI INOVATORI – Omer Terzić

MLADI INOVATORI – Omer Terzić

Na području sa kojeg dolazi Omer Terzić, najveći broj domaćinstava, institucija i firmi za dobivanje toplotne energije za grijanje prostora koristi ugalj. Pri tome loženje na ugalj zahtijeva stalnu provjeru količine uglja u kotlu. Obzirom da Omerov otac radi kao ložač na više lokacija, Omer je primijetio da njegov otac previše svog vremena i energije potroši kako bi provjerio količinu uglja u sistemima grijanja u objektima u kojima loži, pa je ovu inovaciju koju je nazvao „asistent loženja“ napravio kako bi svom ocu olakšao svakodnevni rad.

Omer je na kamp donio uređaj baziran na Arduino platformi, koji se sastoji od senzora za mjerenje temperature i Arduino pločice povezane sa dvije LED diode, crvenom i zelenom. Omer je Arduino programirao tako da korisnika obavještava da li je temperatura unutar sistem veća ili manja od zadane. Asistent loženja uz pomoć senzora koji se postavlja na radijatore, mjeri temperaturu vode u sistemu grijanja. U zavisnosti od programirane zadane temperature, pali se LED dioda odgovarajuće boje. Svijetljenje zelene diode pokazuje da je temperatura vode veća od zadane, a crvene da je temperatura manja od zadane, odnosno da u kotao treba dodati još odgovarajuću količinu uglja.

Na kampu je Omer svom asistentu grijanja dodao i senzor za mjerenje temperature u prostoru koji se grije, i time omogućio da korisnik uređaja dobiva informacije i o temperaturi prostora koji se grije. Zatim je  na Arduino pločicu ugradio Wi-Fi čip koji putem interneta podatke šalje na računar ili mobilni uređaj korisnika. Pored toga, svoj uređaj je spojio sa solarnim fotonaponskim sistemom koji proizvodi električnu energiju potrebnu za pokretanje Arduino platforme.

Leave a Reply

Your email address will not be published.