MLADI INOVATORI – Ibrahim Avdić

MLADI INOVATORI – Ibrahim Avdić

Ibrahim Avdić, učenik Mješovite srednje škole Gračanica, je na ideju o svojoj inovaciji došao jer je uočio da se solarni kolektori za zagrijavanje prostora mnogo više koriste u zemljama srednje i sjeverne Evrope nego u našim krajevima, iako su klimatski uslovi u pogledu osunčanosti kod nas mnogo povoljniji. Ibrahimova zamisao je bila da primjenom svoje inovacije poveća iskorištenost besplatne sunčeve energije, koja ujedno nema štetnih posljedica na okolinu. Prema njegovim riječima, korištenje kolektora dovelo bi do uštede novca za zagrijavanje prostora, a to je i ekološki prihvatljivo rješenje“.

Ibrahim je za učešće na kampu prijavio solarni kolektor za grijanje prostora koji je napravio od recikliranog materijala. Osnovu kolektora čini apsorber solarne energije koji je napravljen od otpadnih praznih limenki. U apsorberu se nalazi zrak koji se zagrijava sunčevom energijom, a zatim uz pomoć ventilatora za čije pokretanje je neophodna električna energija, prebacuje u prostor koji je potrebno zagrijati. Pošto se Sunce u zimskom periodu kreće nisko na horizontu, Ibrahim je predvidio da će se kolektor postavljati na zid postojećih objekata, najčešće vertikalno, te će tako dobiti dovoljno sunčeve energije, naročito u jutarnjim satima.

Na kampu je Ibrahim svoju inovaciju unaprijedio na slijedeći način:

  1. Kolektoru je dodao solarni fotonaponski panel i tako obezbijedio napajanje ventilatora električnom energijom. Time je omogućio da se kolektor koristi i u objektima koji nisu priključeni na distributivnu mrežu električne energije. Na ovaj način značajno je povećana ekonomičnost i funkcionalnost ovog sistema za zagrijavanje prostora.
  2. Ibrahim je na kamp prijavio kolektor koji nije imao mogućnost automatske regulacije temperature zraka u prostoru koji se grije. Na kampu je kolektor spojio sa senzorima toplote, čime je postigao automatsku regulaciju temperature zraka u prostoru koji se grije i ravnomjerno zagrijavanje prostora na željenu temperaturu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.