Izrada programa poboljšanja EE jedinica lokalne samouprave BiH

Izrada programa poboljšanja EE jedinica lokalne samouprave BiH

Centar za razvoj i podršku i EFEKT mreža realizuju seriju jednodnevnih radionica “Izrada Akcionih planova EEAP/programa poboljšanja energijske efikasnosti jedinica lokalne samouprave BiH” za četrnaest odabranih općina/opština iz BiH.

Cilj je da se u skladu sa zakonima o energetskoj/energijskoj efikasnosti Federacije BiH i Republike Srpske, onim opštinama/općinama koje su iskazale interes, omogući da uz tehničku i logističku podršku samostalno kreiraju i usvoje svoje Akcione planove energetske efikasnosti EEAP/Programe poboljšanja energijske efikasnosti. Seriju radionica CRP i EFEKT mreža, organizuje u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske i u komunikaciji sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine te relevantnim entitetskim ministarstvima.

25.04.2018. godine u hotelu Zenica u Zenici je organizovana šesta po redu radionica za predstavnike jedinica lokalne samouprave koje su u procesu izrade planova. U ovoj fazi općine/opštine definišu projekte u skladu sa već postavljenim ciljevima, koji će biti realizovati tokom implementacije plana. Nakon završetka procesa izrade “Akcionih planova EEAP/programa poboljšanja energijske efikasnosti jedinica lokalne samouprave BiH” planovi će ići u proces usvajanja i na kraju u implementaciju. Planovi su usklađeni sa kantonalnim i državnim planom. Usvojeni i realizovani planovi, će u mnogome doprinijeti implementaciji i operacionalizaciji legislative koja uređuje oblast energetske efikasnosti u BiH.

Leave a Reply

Your email address will not be published.