Izrada planskih i stručnih dokumenata

Izrada planskih i stručnih dokumenata

Izrađujemo razne stručne i planske dokumenate, uključujući razvijanje novih ili primjenu postojećih međunarodno priznatih metodologija za njihovu izradu, sa naglaskom na ekonomsko-financijske aspekte mjera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Leave a Reply

Your email address will not be published.