Izgradnja Regionalne sanitarne deponije u Živinicama

Izgradnja Regionalne sanitarne deponije u Živinicama

Javno preduzeće EKO-SEP, zaduženo za upravljanje otpadom u Živinicama, mjestu u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine u blizini Tuzle, objavilo je tender za izgradnju Regionalne sanitarne deponije u Živinicama “Separacija” – faza 1.

Rok za zainteresovane ponuđače da dostave svoje ponude je 6. septembar, navodi se u oglasu za tender.

Novac za ovu investiciju obezbjedila je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) preko kredita vrijednog 6 miliona eura. Na drugoj strani, Vlada Švedske namjerava da obezbjedi još 2 miliona eura za ovaj projekat. Investicija u prvu fazu deponije “Separacija” procjenjena je na 7,5 miliona eura.

Ugovor koji će biti sklopljen sa izabranim ponuđačem uključuje:

 1. ulazno-izlaznu zonu (ulazna vrata, asfaltirani put, sa punktom za mjerenje i separatorom za ulje i masnoću)
 2. ogradu oko dijela deponije
 3. glavnu administrativnu zgradu i parking pored nje
 4. servisni centar sa povezanim platoom
 5. interne puteve
 6. prvi dio deponije za odlaganje otpada sa sistemom za sakupljanje i recirkulaciju procjednih voda i pasivnim sistemom za degasifikaciju
 7. periferne puteve
 8. zaštitnu ogradu oko deponije
 9. bazen za sakupljanje kišnice
 10. platformu za čišćenje vozila
 11. vodovodnu mrežu
 12. kanalizacionu mrežu
 13. električnu mrežu.

Očekuje se da će realizacija ugovora potpisanog sa najboljim ponuđačem početi 1. novembra i trajati oko 15 mjeseci.

Regionalna deponija u Živinicama je jedna od 8 planiranih regionalnih deponija za Federaciju Bosne i Hercegovine, uz one u Bosanskoj Krupi, Gornjem Vakufu, Gradačcu, Fojnici, Goraždu, Stocu i Bosanskom Petrovcu. Federacija BiH trenutno ima 4 regionalne deponije, u Sarajevu, Zenici, Mostaru i Livnu.

Deponija u Živinicama je prvobitno bila planirana za 3 opštine – Živinice, Kladanj i Banovići, ali bi mogla poslužiti i za potrebe drugih opština, a mogla bi da se koristi i za Grad Tuzlu.

izvor: www.balkangreenenergynews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.