GGF omogućio izgradnju preko 1 GW kapaciteta iz obnovljivih izvora

GGF omogućio izgradnju preko 1 GW kapaciteta iz obnovljivih izvora

Green for Growth Fund je dosad podržao razvoj kapaciteta iz obnovljivih izvora energije od preko jednog gigavata. Jugoistočna Evropa čini dve trećine portfelja koji je GGF izgradio u deceniji poslovanja do kraja 2019. godine, a udio energetskih ušteda u regionu je odgovarajući.

Green for Growth Fund je saopštio da mu nedaće nisu nepoznanica i naglasio da su ga partnerstva sklopljena u protekloj deceniji osnažila da prevaziđe udarac pandemije virusa korona.

Ova investiciona kompanija sa sjedištem u Luksemburgu obilježila je svoju desetu godišnjicu i objavila izvještaj o učinku za prošlu godinu – GGF Impact Report 2019, s kratkim prikazom postignuća u energetskoj efikasnosti, zelenoj energetici i uštedi resursa u područjima u kojima posluje: Jugoistočnoj Evropi, na Kavkazu, u Ukrajini i Moldaviji, na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi.

U dokumentu stoji da je ukupni kapacitet do tada podržanih projekata proizvodnje energije iz obnovljivih izvora prešao jedan gigavat te da je to ekvivalentno solarnoj elektrani koja bi se prostirala na 940 fudbalskih igrališta. Portfelj zelenog finansiranja premašio je milijardu eura, a broj klijenata se popeo iznad 36.000, a ove aktivnosti doprinose postizanju sedam ciljeva Ujedinjenih nacija za održivi razvoj.

“Fond je obezbjedio sredstva za 25.000 kredita kroz finansijske pakete od preko 250 miliona eura za mjere energetske efikasnosti ili male projekte iz obnovljivih izvora energije”

GGF je 2009. počeo sa radom u Jugoistočnoj Evropi, a sada radi na 19 tržišta. U saradnji sa institucijama za mikrofinansiranje i druge finansijske usluge usredsređenim na mikro i mala preduzeća, odobreno je preko 25.000 kredita, iz sredstava koja su ukupno izašla na više od 250 miliona eura, za mjere energetske efikasnosti ili male projekte iz obnovljivih izvora energije. Više od 60 posto portfelja namjenjeno je za finansiranje domaćinstava i malih firmi.

Na kraju prošle godine na raspolaganju je bilo 546,3 miliona eura, a u toku su bili projekti za koje je odobreno 581,8 miliona eura. Fond ima 77 partnerskih institucija i 22 investitora i donatora. Portfelj u Jugoistočnoj Evropi je, po GGF-ofim podacima, poslije decenije prisustva dostigao 675,2 miliona eura. Primarne energetske uštede u regionu su se popele na 2,07 teravat-sati godišnje, u poređenju s ukupna 3,24 teravat-sata.

“Primarne energetske uštede u regionu su se popele na 2,07 teravat-sati godišnje, u poređenju s ukupna 3,24 teravat-sata”

GGF je prvo javno–privatno partnerstvo namjenjeno za unaprejđenje energetske efikasnosti i finansiranje energetskih pogona na obnovljive izvore, kao i prvo specijalizovano za tu vrstu ulaganja u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj – i bilo je nemoguće zamisliti šta će se s njim desiti, izjavio je predsedavajući Olaf Zymelka.

Fond je prošle godine pokrenuo Green for All forum  sa ciljem  promovisanja zelenog finansiranja za domaćinstva i mala i srednja preduzeća.

“Premotajmo deset godina unaprijed i već smo se proširili na nove regije u Istočnoj Evropi, na Kavkazu, Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi, a obezbjedili smo milijardu eura u zelenom finansiranju za više od 36.000 klijenata u cilju smanjivanja potrošnje energenata i resursa i većeg korišćenja obnovljivih izvora. GGF se takođe proširio van energetike u povezane oblasti: upravljanje otpadom i vodama”, izjavio je i obećao još inovativnih podviga.

“Zymelka: Fond se protegao i van energetike u povezane oblasti: upravljanje otpadom i vodama”

izvor:www.balkangreenenergynews.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.