EFEKT mreža za okolišno prihvatljivu energiju

EFEKT mreža za okolišno prihvatljivu energiju

U proteklih pet godina CRP intenzivno gradi i koordinira rad međusektorske EFEKT mreže za okolišno prihvatljivu energiju. Članovi EFEKT mreže su prvenstveno pojedinci, stručni iz raznih oblasti direktno vezanih za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije (građevinarstvo, mašinstvo, klimatske promjene, ekonomija, elektrotehnika, zaštita okoliša, ključni uposlenici javne uprave na svim nivoima, itd), i to osobe koje prvenstveno svojim pojedinačnim stručnim znanjem i kompetencijama (a mnogi i zahvaljujući mandatima organizacija/institucija u kojima rade) mogu u značajnoj mjeri doprinijeti institucionalnom i konstruktivnom pristupu koji mreža zagovara.

Nakon petogodišnjeg perioda postojanja i rada, članovi EFEKT mreže su na dvodnevnoj radionici izradili nacrt strateškog plana za naredni period.  Članovi mreže su se složili da strateški pravac i dalje bude konstruktivno stvaranje okolišno prihvatljivog energetskog sektora u BiH, koji ispunjava sve međunarodne obaveze preuzete u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji i ugovorom o Energetskoj Zajednici. Mreža će raditi sa jednim ciljem, a to je smanjenja negativnog uticaja fosilne energije na okoliš, zdravlje ljudi i cjelokupan društveno-ekonomski razvoj.

U ovom momentu EFEKT mreža već uključuje preko 100 osoba iz svih dijelova BiH, eminentnih domaćih i regionalnih stručnjaka u svim oblastima bitnim za EE&OIE. Mreža je prepoznatljiva u javnosti i prihvaćena od strane donosilaca odluka na svim nivoima kao kompetentan, profesionalan, konstruktivan i legitiman predstavnik javnosti u kreiranju, realizaciji i evaluaciji javnih politika u sektorima okoliša i energije.

Leave a Reply

Your email address will not be published.