EFEKT mreža za okolišno prihvatljivu energiju

EFEKT mreža za okolišno prihvatljivu energiju

EFEKT mraža za okolišno prihvatljivu energiju u BiH je u petak 15. septembra 2017. godine u Bihaću, organizovala sastanak članica i članova mreže za regiju Bihać i Banja Luka. Na sastanku je razgovarano o dosadašnjim aktivnosti, dostignućima i rezultatima rada. Razmatrani su modeli daljnje saradnje i mogućnosti angažmana članova i članica mreže u realizaciji pojedinih aktivnosti. Svi prisutni na sastanku dali su kratak osvrt na aktivnosti koje trenutno realizuju u ovoj oblasti. Poseban akcenat stavljen je na rad mreže u narednom periodu.

Pored sastanka mreže, održan je i ručak sa medijima. Predstavnike medija je najviše zanimalo to:  Gdje se nalazi BiH 2017. godine ako govorimo o zaštiti okoliša i energetskoj efikasnosti? Da li usvajanje zakona o Energijskoj efikasnosti Federacije BiH znači da ćemo krenuti naprijed? Na koji način možemo doći do fondova i ulagati u zaštitu životne sredine?

Odgovore na ova i sva druga pitanja novinara, dali su govornici: Amir Zahirović koordinator EFEKT mreže, Alma Tihić koordinator za komunikaciju CRP kao i sami članovi mreže.

EFEKT mreža redovno okuplja svoje članice i članove te održava periodične regionalne sastanke u cijeloj BiH.

Leave a Reply

Your email address will not be published.