Edukacije

Edukacije

Edukacija i savjetovanje pojedinaca, institucija i firmi na teme energetske efikasnosti od strane certificiranih trenera za rad sa odraslima. Našim korisnicima i partnerima, pravnim i fizičkim licima nudimo edukacije iz sljedećih oblasti:

  • Priprema ekoloških akcionih planova – na lokalnom, kantonalnom i nacionalnom nivou;
  • Energetska efikasnost i korištenje obnovljivih izvora energije;
  • Planiranje i vođenje malih biznisa i razvoj poduzetništva;
  • Trening za jedinice lokalne samouprave –  kreiranje povoljnog poslovnog okruženja i privlačenje investicija;
  • Trening za energetske menadžere;

I još mnogo toga.

Leave a Reply

Your email address will not be published.